Συγκεντρώσεις Ρύπων στην Ατμόσφαιρα – 27 Ιουλίου 2023_GR version

Λόγω της πυρκαγιάς στην περιοχή Πεντακώμου, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) αξιοποιώντας τις μετρήσεις των επίγειων σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα στις περιοχές Ζύγι και Μαρί και κατ’ εξαίρεση και με επιφύλαξη τις μετρήσεις του επίγειου σταθμού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου στην Καλαβασό, ανακοινώνει ότι οι συγκεντρώσεις βρίσκονται εντός των ορίων ποιότητας αέρα που καθορίζονται από τη σχετική νομοθεσία.

Το ΤΕΕ παρακολουθεί την εξέλιξη του φαινομένου μέσω των επίγειών του σταθμών. Το κοινό μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις μετρήσεις που καταγράφονται στους σταθμούς μέσω της ιστοσελίδας www.airquality.gov.cy.

     Ημερ.: 27.7.2023

                                                                                                                                                                                                                                                                       ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

                                                                                                                                                                                                                                                                                ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ