Εκθέσεις

Ετήσια Τεχνική Έκθεση Ποιότητας Αέρα 2019

Ετήσια Τεχνική Έκθεση Ποιότητας Αέρα 2018

Εθνικό Σχέδιο Υλοποίησης της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους (Νοέμβριος 2019)

Ετήσια Τεχνική Έκθεση Ποιότητας Αέρα 2017

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην Κύπρο (Μάιος 2018)

Η συμβολή του Πολίτη στην βελτίωση της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα

Ετήσια Τεχνική Έκθεση Ποιότητας Αέρα 2016

Ετήσια Τεχνική Έκθεση Ποιότητας Αέρα 2015

Εθνικό Σχέδιο Υλοποίησης της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους (Ιούνιος 2014)

Ετήσια Τεχνική Έκθεση Ποιότητας Αέρα 2014

Μετρήσεις BTEX και ΝΟ2 σε διάφορα σημεία και πρατήρια πετρελαιοειδών στην Κύπρο (2011)

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην Κύπρο (Φεβρουάριος 2008)

Εθνικό Σχέδιο Υλοποίησης της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους (Ιούλιος 2007)

Προκαταρκτική Εκτίμηση της Ποιότητας του Αέρα στην Κύπρο 2004 (Αγγλική)