Κέντρο Πληροφόρησης

Η παρούσα ιστοσελίδα προσφέρει πληροφορίες σε σχέση με την ποιότητα αέρα στην Κύπρο, στοχεύοντας στο να εξυπηρετήσει κάθε ενδιαφερόμενο και βέβαια τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ). Πρέπει να σημειωθεί ότι ο διαδικτυακός τόπος για την Ποιότητα Αέρα στην Κύπρο είναι δυναμικού χαρακτήρα, και το περιεχόμενό του ανανεώνεται και εμπλουτίζεται συνεχώς. Καταβάλλεται λοιπόν ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε η ιστοσελίδα αυτή να είναι εύχρηστη, αλλά και χρήσιμη στους πολίτες και τα ΜΜΕ. Για αυτό το λόγο, δεχόμαστε με χαρά τα σχόλια, τις εισηγήσεις και τις παρατηρήσεις σας, τόσο για το περιεχόμενο, όσο και για τη λειτουργικότητά της.

Τα ΜΜΕ μπορούν ελεύθερα να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες που βρίσκονται σε αυτές τις σελίδες, συμπεριλαμβανομένων και των δεδομένων. Σε περίπτωση χρήσης των δεδομένων για τη δημιουργία γραφικών παραστάσεων και πινάκων θα πρέπει πάντοτε να γίνεται αναφορά στην ακόλουθη πηγή: παραπομπή στα στοιχεία των ατόμων με τα οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Κλάδος Ποιότητας Αέρα και Στρατηγικού Σχεδιασμού (ΚΠΑΣΣ), για περαιτέρω πληροφορίες.

Οι μηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις που αφορούν την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στην Κύπρο μπορούν να βρεθούν στον σχετικό σύνδεσμο.

 

Το δίκτυο σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στην Κύπρο συστάθηκε το 2006, με σκοπό την προστασία και την ενημέρωση του πληθυσμού όσον αφορά την ποιότητα της ατμόσφαιρας. Σήμερα, το δίκτυο αποτελείται από εννέα (9) σταθμούς. Το δίκτυο αυτό λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Κυπριακής και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Οι σταθμοί του δικτύου είναι εξοπλισμένοι με σύγχρονα όργανα στα πρότυπα των αντίστοιχων ευρωπαϊκών δικτύων.

Για την καλύτερη διαχείριση του δικτύου και την παρουσίαση της κατάστασης της ποιότητας του αέρα στην Κύπρο, οι σταθμοί αυτοί κατηγοριοποιούνται, με βάση την νομοθεσία για την ποιότητα του αέρα, ανάλογα με την περιοχή μέτρησης σε:

  • Κυκλοφοριακούς Σταθμούς οι οποίοι είναι σταθμοί αντιπροσωπευτικοί περιοχών με αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση (Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Πάφο, Παραλίμνι)
  • Οικιστικούς Σταθμούς οι οποίοι είναι σταθμοί αντιπροσωπευτικοί κατοικημένων περιοχών (Λευκωσία)
  • Βιομηχανικούς Σταθμούς οι οποίοι είναι σταθμοί αντιπροσωπευτικοί βιομηχανικών περιοχών (Ζύγι, Μαρί)
  • Σταθμούς Υποβάθρου οι οποίοι είναι σταθμοί αντιπροσωπευτικοί περιοχών υποβάθρου (Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου)

Οι σταθμοί παρακολούθησης έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν μετρήσεις από διάφορους ρύπους, όπως το Μονοξείδιο, το Διοξείδιο και τα Οξείδια του Αζώτου (ΝΟ, ΝΟ2, ΝΟx), το Όζον (Ο3), το Διοξείδιο του Θείου (SO2), το Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO), τα Αιωρούμενα Σωματίδια (ΑΣ) και το Βενζόλιο (C6H6). Επιπρόσθετα, με τη χρήση αυτόματων οργάνων συνεχούς μέτρησης, παρακολουθούνται οι σημαντικότερες μετεωρολογικές παράμετροι, όπως η κατεύθυνση του ανέμου (W/D), η ταχύτητα του ανέμου (W/S), η θερμοκρασία περιβάλλοντος (T), η σχετική υγρασία (R/H), η ατμοσφαιρική πίεση (P) και η ηλιακή ακτινοβολία (S/R).

 

Κυκλοφοριακοί Σταθμοί

Οι σταθμοί που έχουν τοποθετηθεί σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση θεωρούνται αντιπροσωπευτικοί για τμήμα δρόμου μεγαλύτερο των 100 μέτρων και απέχουν απόσταση μεγαλύτερη από 25 μέτρα από κύριο κυκλοφοριακό κόμβο και μικρότερη από 10 μέτρα από το πεζοδρόμιο.

Οικιστικοί Σταθμοί

Οι σταθμοί για την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα σε κατοικημένες περιοχές έχουν τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε οι μετρούμενες συγκεντρώσεις ρύπων να αντιπροσωπεύουν το σύνολο των πηγών ατμοσφαιρικής ρύπανσης που επηρεάζουν την περιοχή εγκατάστασης του σταθμού.

Σταθμοί Υποβάθρου

Οι τοποθεσίες των σταθμών μέτρησης του επιπέδου συγκεντρώσεων υποβάθρου επιλέχθηκαν ώστε να μην επηρεάζονται από βιομηχανικές ή άλλες ανθρωπογενείς πηγές. Ο κάθε σταθμός βρίσκεται περισσότερα από 20 km μακριά από γνωστές πηγές ρύπανσης και περισσότερα από 5 km μακριά από κατοικημένες και βιομηχανικές περιοχές, αυτοκινητόδρομους ή κύριους δρόμους από τους οποίους διέρχονται πάνω από 50000 αυτοκίνητα ανά ημέρα. Οι μετρήσεις των σταθμών αυτών είναι ενδεικτικές των αερομεταφερόμενων ρύπων στην Κύπρο από άλλες χώρες, και αντιπροσωπεύουν τις τιμές υποβάθρου που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την προστασία της βλάστησης και των οικοσυστημάτων.

Βιομηχανικοί Σταθμοί

Οι σταθμοί αυτοί είναι αντιπροσωπευτικοί των συγκεντρώσεων ρύπων που προέρχονται από βιομηχανικές πηγές και βρίσκονται εγκατεστημένοι στην βαριά βιομηχανική περιοχή Ζύγι – Βασιλικού. Στην περιοχή αυτή βρίσκονται οι μεγαλύτερες βιομηχανικές εγκαταστάσεις της χώρας όπως ο ηλεκτροπαραγωγός σταθμός Βασιλικού και το τσιμεντοποιείο Βασιλικού.

A/ANameLocationCoordinates
1Λευκωσία_ΚΥΚΛΑστυνομικός Σταθμός Στροβόλου (Λ. Στροβόλου και Λ. Αθάλασσας), Λευκωσία

35 09’ 07’’ N

33 20’ 52’’ E

2Λευκωσία_ΟΙΚΔημοτικό Σχολείο Απόστολου Λουκά, Στρόβολος, Λευκωσία

35 07’ 37’’ N

33 19’ 54’’ E

3Λεμεσός_ΚΥΚΛΛεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ και Τσίρου, Λεμεσός

34 41’ 10’’ N

33 02’ 08’’ E

4Λάρνακα_ΚΥΚΛΛουκή Πιερίδη (Δημοτικός Κήπος), Λάρνακα

34 54’ 60’’ N

33 37’ 39’’ E

5Πάφος_ΚΥΚΛΕλευθέριου Βενιζέλου (Χώρος στάθμευσης Δημοτικού Κολυμβητηρίου), Πάφος

34 46’ 54’’ N

32 26’ 12’’ E

6

Ζύγι_ΒΙΟΜ

 

Ζύγι, Λάρνακα

34 43’ 46’’ N

33 20’ 15’’ E

7Αγία Μαρίνα_EMEPΑγία Μαρίνα Ξυλιάτου, Λευκωσία

35 02’ 17’’ N

33 03’ 28’’ E

8

Μαρί_ΒΙΟΜ

 

Μαρί, Λάρνακα

34 44’ 21’’ N

33 17’ 56’’ E

9Παραλίμνι_ΚΥΚΛΛεωφόρος 1ης Απριλίου, Παραλίμνι

35 02’ 45’’ N

33 58’ 40’’ E

 

Επεξήγηση καταλήξεων ονομάτων σταθμών

ΚΥΚΛ = Σταθμός τοποθετημένος σε περιοχή με αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση

ΟΙΚ = Σταθμός τοποθετημένος σε κατοικημένη περιοχή

ΒΙΟΜ = Σταθμός τοποθετημένος σε βιομηχανική περιοχή

ΕΜΕΡ = Σταθμός υποβάθρου τύπου ΕΜΕΡ

Οι θέσεις των σταθμών που δίνονται στον παραπάνω πίνακα έχουν αποτυπωθεί σε kml, κατάλληλο για θέαση με Google Earth ή Marble.

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Ο Κλάδος Ποιότητας Αέρα και Στρατηγικού Σχεδιασμού, υποστηρίζει εκπαιδευτικές δραστηριότητες των σχολείων της Κύπρου παρέχοντας πληροφορίες και υλικό σε σχέση με την ποιότητα αέρα στη χώρα, το δίκτυο παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης και εξειδικευμένη πληροφόρηση. Εάν είσαστε εκπαιδευτικός - υπεύθυνος προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους αρμόδιους λειτουργούς.

 

Εκπαιδευτικό υλικό

1. Στοιχεία του δικτύου παρακολούθησης ποιότητας αέρα στην Κύπρο. Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε ένα αρχείο για Google Earth.

2. Διαφάνειες σε σχέση με την ποιότητα αέρα που περιλαμβάνουν ενδεικτικές εκπαιδευτικές ασκήσεις για μαθητές γυμνασίου-λυκείου.

 

Παραδείγματα εργασιών

Μπορείτε να μας στείλετε εργασίες που έχουν εκπονηθεί από μαθητές του σχολείου σας για να τις αναρτήσουμε στον ιστότοπό μας!