Επίπεδο Ρύπανσης

Ρύπος Χαμηλό (1) Μέτριο (2) Ψηλό (3) Πολύ Ψηλό (4)
PM₁₀ 0 - 50 50 - 100 100 - 200 > 200
PM₂.₅ 0 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100
O₃ 0 - 100 100 - 140 140 - 180 > 180
NO₂ 0 - 100 100 - 150 150 - 200 > 200
SO₂ 0 - 150 150 - 250 250 - 350 > 350
CO 0 - 7000 7000 - 15000 15000 - 20000 > 20000
C₆H₆ 0 - 5 5 - 10  10 - 15  > 15

Επεξήγηση Παραμέτρων

PM₁₀ Σωματίδια 10 μm [μg/m³]
PM₂.₅ Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³]
O₃ Όζον [μg/m³]
NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NO₂ Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³]
SO₂ Διοξείδιο Θείου [μg/m³]
CO Μονοξείδιο Άνθρακα [μg/m³]
C₆H₆ Βενζόλιο [μg/m³]
2

Ορμήδεια

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 33.0 μg/m³
PM₂.₅: 9.6 μg/m³
O₃: 105.6 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 5.9 μg/m³
NOx: 6.5 μg/m³
SO₂: 2.6 μg/m³
Updated on: 30/05/2024 19:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 40.9 μg/m³
PM₂.₅: 8.5 μg/m³
O₃: 84.6 μg/m³
NO: 2.7 μg/m³
NO₂: 15.2 μg/m³
NOx: 19.3 μg/m³
SO₂: 5.1 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 30/05/2024 19:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 78.2 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 3.1 μg/m³
NOx: 3.8 μg/m³
SO₂: 1.0 μg/m³
CO: 278.4 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 30/05/2024 19:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 31.1 μg/m³
PM₂.₅: 9.0 μg/m³
O₃: 93.8 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 6.5 μg/m³
NOx: 6.6 μg/m³
SO₂: 2.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 30/05/2024 19:00
1

Παραλίμνι

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 31.1 μg/m³
PM₂.₅: 9.3 μg/m³
O₃: 94.6 μg/m³
NO: 3.9 μg/m³
NO₂: 10.0 μg/m³
NOx: 16.0 μg/m³
SO₂: 1.7 μg/m³
CO: 298.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 30/05/2024 19:00
1

Πάφος

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 28.7 μg/m³
PM₂.₅: 9.4 μg/m³
O₃: 93.4 μg/m³
NO: 1.6 μg/m³
NO₂: 6.8 μg/m³
NOx: 9.2 μg/m³
SO₂: 0.8 μg/m³
CO: 124.7 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 30/05/2024 19:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 40.9 μg/m³
PM₂.₅: 8.5 μg/m³
O₃: 84.6 μg/m³
NO: 2.7 μg/m³
NO₂: 15.2 μg/m³
NOx: 19.3 μg/m³
SO₂: 5.1 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 30/05/2024 19:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 78.2 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 3.1 μg/m³
NOx: 3.8 μg/m³
SO₂: 1.0 μg/m³
CO: 278.4 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 30/05/2024 19:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 31.1 μg/m³
PM₂.₅: 9.0 μg/m³
O₃: 93.8 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 6.5 μg/m³
NOx: 6.6 μg/m³
SO₂: 2.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 30/05/2024 19:00
2

Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου
PM₁₀: 11.5 μg/m³
PM₂.₅: 7.4 μg/m³
O₃: 110.9 μg/m³
NO: 1.1 μg/m³
NO₂: 3.0 μg/m³
NOx: 4.7 μg/m³
SO₂: 1.4 μg/m³
CO: 148.0 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 30/05/2024 19:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 40.9 μg/m³
PM₂.₅: 8.5 μg/m³
O₃: 84.6 μg/m³
NO: 2.7 μg/m³
NO₂: 15.2 μg/m³
NOx: 19.3 μg/m³
SO₂: 5.1 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 30/05/2024 19:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 78.2 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 3.1 μg/m³
NOx: 3.8 μg/m³
SO₂: 1.0 μg/m³
CO: 278.4 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 30/05/2024 19:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 31.1 μg/m³
PM₂.₅: 9.0 μg/m³
O₃: 93.8 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 6.5 μg/m³
NOx: 6.6 μg/m³
SO₂: 2.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 30/05/2024 19:00
1

Λάρνακα

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 33.0 μg/m³
PM₂.₅: 11.5 μg/m³
O₃: 90.3 μg/m³
NO: 0.9 μg/m³
NO₂: 10.7 μg/m³
NOx: 12.0 μg/m³
SO₂: 6.7 μg/m³
CO: 294.5 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 30/05/2024 19:00
1

Λεμεσός

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 37.2 μg/m³
PM₂.₅: 10.8 μg/m³
O₃: 82.9 μg/m³
NO: 2.6 μg/m³
NO₂: 14.7 μg/m³
NOx: 18.7 μg/m³
SO₂: 0.3 μg/m³
CO: 561.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 30/05/2024 19:00
2

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 22.8 μg/m³
PM₂.₅: 9.9 μg/m³
O₃: 95.7 μg/m³
NO: 3.8 μg/m³
NO₂: 17.6 μg/m³
NOx: 23.4 μg/m³
SO₂: 4.8 μg/m³
CO: 347.6 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 30/05/2024 19:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 107.5 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 6.2 μg/m³
NOx: 6.9 μg/m³
SO₂: 2.6 μg/m³
CO: 171.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 30/05/2024 19:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 22.8 μg/m³
PM₂.₅: 9.9 μg/m³
O₃: 95.7 μg/m³
NO: 3.8 μg/m³
NO₂: 17.6 μg/m³
NOx: 23.4 μg/m³
SO₂: 4.8 μg/m³
CO: 347.6 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 30/05/2024 19:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 107.5 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 6.2 μg/m³
NOx: 6.9 μg/m³
SO₂: 2.6 μg/m³
CO: 171.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 30/05/2024 19:00
Οι τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων που εμφανίζονται στους σταθμούς αφορούν τιμές σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται επικυρωμένες.  
 
 
 
 
 

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 22.8 μg/m³
PM₂.₅: 9.9 μg/m³
O₃: 95.7 μg/m³
NO: 3.8 μg/m³
NO₂: 17.6 μg/m³
NOx: 23.4 μg/m³
SO₂: 4.8 μg/m³
CO: 347.6 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 30/05/2024 19:00

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός

O₃: 107.5 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 6.2 μg/m³
NOx: 6.9 μg/m³
SO₂: 2.6 μg/m³
CO: 171.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 30/05/2024 19:00

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 37.2 μg/m³
PM₂.₅: 10.8 μg/m³
O₃: 82.9 μg/m³
NO: 2.6 μg/m³
NO₂: 14.7 μg/m³
NOx: 18.7 μg/m³
SO₂: 0.3 μg/m³
CO: 561.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 30/05/2024 19:00

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 33.0 μg/m³
PM₂.₅: 11.5 μg/m³
O₃: 90.3 μg/m³
NO: 0.9 μg/m³
NO₂: 10.7 μg/m³
NOx: 12.0 μg/m³
SO₂: 6.7 μg/m³
CO: 294.5 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 30/05/2024 19:00

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 28.7 μg/m³
PM₂.₅: 9.4 μg/m³
O₃: 93.4 μg/m³
NO: 1.6 μg/m³
NO₂: 6.8 μg/m³
NOx: 9.2 μg/m³
SO₂: 0.8 μg/m³
CO: 124.7 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 30/05/2024 19:00

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου

PM₁₀: 11.5 μg/m³
PM₂.₅: 7.4 μg/m³
O₃: 110.9 μg/m³
NO: 1.1 μg/m³
NO₂: 3.0 μg/m³
NOx: 4.7 μg/m³
SO₂: 1.4 μg/m³
CO: 148.0 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 30/05/2024 19:00

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός

PM₁₀: 40.9 μg/m³
PM₂.₅: 8.5 μg/m³
O₃: 84.6 μg/m³
NO: 2.7 μg/m³
NO₂: 15.2 μg/m³
NOx: 19.3 μg/m³
SO₂: 5.1 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 30/05/2024 19:00

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός

O₃: 78.2 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 3.1 μg/m³
NOx: 3.8 μg/m³
SO₂: 1.0 μg/m³
CO: 278.4 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 30/05/2024 19:00

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 31.1 μg/m³
PM₂.₅: 9.3 μg/m³
O₃: 94.6 μg/m³
NO: 3.9 μg/m³
NO₂: 10.0 μg/m³
NOx: 16.0 μg/m³
SO₂: 1.7 μg/m³
CO: 298.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 30/05/2024 19:00

Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 31.1 μg/m³
PM₂.₅: 9.0 μg/m³
O₃: 93.8 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 6.5 μg/m³
NOx: 6.6 μg/m³
SO₂: 2.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 30/05/2024 19:00

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 33.0 μg/m³
PM₂.₅: 9.6 μg/m³
O₃: 105.6 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 5.9 μg/m³
NOx: 6.5 μg/m³
SO₂: 2.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 30/05/2024 19:00