Επίπεδο Ρύπανσης

Ρύπος Χαμηλό (1) Μέτριο (2) Ψηλό (3) Πολύ Ψηλό (4)
PM₁₀ 0 - 50 50 - 100 100 - 200 > 200
PM₂.₅ 0 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100
O₃ 0 - 100 100 - 140 140 - 180 > 180
NO₂ 0 - 100 100 - 150 150 - 200 > 200
SO₂ 0 - 150 150 - 250 250 - 350 > 350
CO 0 - 7000 7000 - 15000 15000 - 20000 > 20000
C₆H₆ 0 - 5 5 - 10  10 - 15  > 15

Επεξήγηση Παραμέτρων

PM₁₀ Σωματίδια 10 μm [μg/m³]
PM₂.₅ Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³]
O₃ Όζον [μg/m³]
NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NO₂ Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³]
SO₂ Διοξείδιο Θείου [μg/m³]
CO Μονοξείδιο Άνθρακα [μg/m³]
C₆H₆ Βενζόλιο [μg/m³]
1

Ορμήδεια

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 53.4 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 12.4 μg/m³
NOx: 12.8 μg/m³
SO₂: 2.0 μg/m³
Updated on: 11/12/2023 05:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 23.0 μg/m³
PM₂.₅: 15.0 μg/m³
O₃: 58.2 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 7.2 μg/m³
NOx: 7.9 μg/m³
SO₂: 1.2 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 11/12/2023 05:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 59.6 μg/m³
NO: 1.1 μg/m³
NO₂: 4.3 μg/m³
NOx: 6.0 μg/m³
SO₂: 3.5 μg/m³
CO: 295.9 μg/m³
C₆H₆: 0.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 11/12/2023 05:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 90.0 μg/m³
NO: 2.2 μg/m³
NO₂: 2.8 μg/m³
NOx: 6.2 μg/m³
SO₂: 0.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 11/12/2023 05:00
1

Παραλίμνι

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 29.2 μg/m³
PM₂.₅: 18.6 μg/m³
O₃: 72.8 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 2.9 μg/m³
NOx: 3.6 μg/m³
SO₂: Δεν Μετρήθηκε
CO: 371.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 11/12/2023 05:00
1

Πάφος

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 14.9 μg/m³
PM₂.₅: 7.4 μg/m³
O₃: 84.8 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 3.1 μg/m³
NOx: 3.6 μg/m³
SO₂: 1.4 μg/m³
CO: 156.9 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 11/12/2023 04:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 23.0 μg/m³
PM₂.₅: 15.0 μg/m³
O₃: 58.2 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 7.2 μg/m³
NOx: 7.9 μg/m³
SO₂: 1.2 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 11/12/2023 05:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 59.6 μg/m³
NO: 1.1 μg/m³
NO₂: 4.3 μg/m³
NOx: 6.0 μg/m³
SO₂: 3.5 μg/m³
CO: 295.9 μg/m³
C₆H₆: 0.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 11/12/2023 05:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 90.0 μg/m³
NO: 2.2 μg/m³
NO₂: 2.8 μg/m³
NOx: 6.2 μg/m³
SO₂: 0.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 11/12/2023 05:00
1

Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου
PM₁₀: 20.4 μg/m³
PM₂.₅: 13.3 μg/m³
O₃: 68.2 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 3.8 μg/m³
NOx: 4.5 μg/m³
SO₂: 1.5 μg/m³
CO: 301.4 μg/m³
C₆H₆: 0.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 11/12/2023 05:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 23.0 μg/m³
PM₂.₅: 15.0 μg/m³
O₃: 58.2 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 7.2 μg/m³
NOx: 7.9 μg/m³
SO₂: 1.2 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 11/12/2023 05:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 59.6 μg/m³
NO: 1.1 μg/m³
NO₂: 4.3 μg/m³
NOx: 6.0 μg/m³
SO₂: 3.5 μg/m³
CO: 295.9 μg/m³
C₆H₆: 0.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 11/12/2023 05:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 90.0 μg/m³
NO: 2.2 μg/m³
NO₂: 2.8 μg/m³
NOx: 6.2 μg/m³
SO₂: 0.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 11/12/2023 05:00
1

Λάρνακα

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 29.0 μg/m³
PM₂.₅: 17.8 μg/m³
O₃: 33.9 μg/m³
NO: 1.1 μg/m³
NO₂: 21.0 μg/m³
NOx: 22.7 μg/m³
SO₂: 3.9 μg/m³
CO: 320.2 μg/m³
C₆H₆: 1.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 11/12/2023 05:00
1

Λεμεσός

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 17.0 μg/m³
PM₂.₅: 6.6 μg/m³
O₃: 58.5 μg/m³
NO: 0.9 μg/m³
NO₂: 12.0 μg/m³
NOx: 13.4 μg/m³
SO₂: 0.6 μg/m³
CO: 361.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 11/12/2023 05:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 24.7 μg/m³
PM₂.₅: 16.7 μg/m³
O₃: 37.5 μg/m³
NO: 1.1 μg/m³
NO₂: 10.4 μg/m³
NOx: 12.0 μg/m³
SO₂: 1.9 μg/m³
CO: 326.3 μg/m³
C₆H₆: 0.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 11/12/2023 05:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 46.9 μg/m³
NO: 1.3 μg/m³
NO₂: 12.2 μg/m³
NOx: 14.2 μg/m³
SO₂: 1.0 μg/m³
CO: 278.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 11/12/2023 05:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 24.7 μg/m³
PM₂.₅: 16.7 μg/m³
O₃: 37.5 μg/m³
NO: 1.1 μg/m³
NO₂: 10.4 μg/m³
NOx: 12.0 μg/m³
SO₂: 1.9 μg/m³
CO: 326.3 μg/m³
C₆H₆: 0.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 11/12/2023 05:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 46.9 μg/m³
NO: 1.3 μg/m³
NO₂: 12.2 μg/m³
NOx: 14.2 μg/m³
SO₂: 1.0 μg/m³
CO: 278.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 11/12/2023 05:00
Οι τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων που εμφανίζονται στους σταθμούς αφορούν τιμές σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται επικυρωμένες.  
 
 
 
 
 

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 24.7 μg/m³
PM₂.₅: 16.7 μg/m³
O₃: 37.5 μg/m³
NO: 1.1 μg/m³
NO₂: 10.4 μg/m³
NOx: 12.0 μg/m³
SO₂: 1.9 μg/m³
CO: 326.3 μg/m³
C₆H₆: 0.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 11/12/2023 05:00

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός

O₃: 46.9 μg/m³
NO: 1.3 μg/m³
NO₂: 12.2 μg/m³
NOx: 14.2 μg/m³
SO₂: 1.0 μg/m³
CO: 278.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 11/12/2023 05:00

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 17.0 μg/m³
PM₂.₅: 6.6 μg/m³
O₃: 58.5 μg/m³
NO: 0.9 μg/m³
NO₂: 12.0 μg/m³
NOx: 13.4 μg/m³
SO₂: 0.6 μg/m³
CO: 361.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 11/12/2023 05:00

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 29.0 μg/m³
PM₂.₅: 17.8 μg/m³
O₃: 33.9 μg/m³
NO: 1.1 μg/m³
NO₂: 21.0 μg/m³
NOx: 22.7 μg/m³
SO₂: 3.9 μg/m³
CO: 320.2 μg/m³
C₆H₆: 1.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 11/12/2023 05:00

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 14.9 μg/m³
PM₂.₅: 7.4 μg/m³
O₃: 84.8 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 3.1 μg/m³
NOx: 3.6 μg/m³
SO₂: 1.4 μg/m³
CO: 156.9 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 11/12/2023 04:00

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου

PM₁₀: 20.4 μg/m³
PM₂.₅: 13.3 μg/m³
O₃: 68.2 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 3.8 μg/m³
NOx: 4.5 μg/m³
SO₂: 1.5 μg/m³
CO: 301.4 μg/m³
C₆H₆: 0.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 11/12/2023 05:00

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός

PM₁₀: 23.0 μg/m³
PM₂.₅: 15.0 μg/m³
O₃: 58.2 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 7.2 μg/m³
NOx: 7.9 μg/m³
SO₂: 1.2 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 11/12/2023 05:00

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός

O₃: 59.6 μg/m³
NO: 1.1 μg/m³
NO₂: 4.3 μg/m³
NOx: 6.0 μg/m³
SO₂: 3.5 μg/m³
CO: 295.9 μg/m³
C₆H₆: 0.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 11/12/2023 05:00

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 29.2 μg/m³
PM₂.₅: 18.6 μg/m³
O₃: 72.8 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 2.9 μg/m³
NOx: 3.6 μg/m³
SO₂: Δεν Μετρήθηκε
CO: 371.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 11/12/2023 05:00

Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 90.0 μg/m³
NO: 2.2 μg/m³
NO₂: 2.8 μg/m³
NOx: 6.2 μg/m³
SO₂: 0.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 11/12/2023 05:00

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 53.4 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 12.4 μg/m³
NOx: 12.8 μg/m³
SO₂: 2.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 11/12/2023 05:00