Επίπεδο Ρύπανσης

Ρύπος Χαμηλό (1) Μέτριο (2) Ψηλό (3) Πολύ Ψηλό (4)
PM₁₀ 0 - 50 50 - 100 100 - 200 > 200
PM₂.₅ 0 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100
O₃ 0 - 100 100 - 140 140 - 180 > 180
NO₂ 0 - 100 100 - 150 150 - 200 > 200
SO₂ 0 - 150 150 - 250 250 - 350 > 350
CO 0 - 7000 7000 - 15000 15000 - 20000 > 20000
C₆H₆ 0 - 5 5 - 10  10 - 15  > 15

Επεξήγηση Παραμέτρων

PM₁₀ Σωματίδια 10 μm [μg/m³]
PM₂.₅ Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³]
O₃ Όζον [μg/m³]
NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NO₂ Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³]
SO₂ Διοξείδιο Θείου [μg/m³]
CO Μονοξείδιο Άνθρακα [μg/m³]
C₆H₆ Βενζόλιο [μg/m³]
1

Ορμήδεια

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 78.0 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 8.3 μg/m³
NOx: 9.3 μg/m³
SO₂: 2.9 μg/m³
Updated on: 08/10/2022 02:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 7.6 μg/m³
PM₂.₅: 3.5 μg/m³
O₃: 70.4 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 3.7 μg/m³
NOx: 4.7 μg/m³
SO₂: 0.4 μg/m³
C₆H₆: 0.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 08/10/2022 02:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 71.5 μg/m³
NO: 0.0 μg/m³
NO₂: 7.0 μg/m³
NOx: 7.0 μg/m³
SO₂: 2.7 μg/m³
CO: 143.5 μg/m³
C₆H₆: 1.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 08/10/2022 02:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 59.9 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 2.6 μg/m³
NOx: 3.6 μg/m³
SO₂: 2.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 08/10/2022 02:00
1

Παραλίμνι

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 29.6 μg/m³
PM₂.₅: 13.8 μg/m³
O₃: 67.6 μg/m³
NO: 2.1 μg/m³
NO₂: 10.2 μg/m³
NOx: 13.5 μg/m³
SO₂: 2.2 μg/m³
CO: 107.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 08/10/2022 02:00
1

Πάφος

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 30.7 μg/m³
PM₂.₅: 14.0 μg/m³
O₃: 51.1 μg/m³
NO: 4.4 μg/m³
NO₂: 26.6 μg/m³
NOx: 33.3 μg/m³
SO₂: 0.8 μg/m³
CO: 256.6 μg/m³
C₆H₆: 0.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 08/10/2022 02:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 7.6 μg/m³
PM₂.₅: 3.5 μg/m³
O₃: 70.4 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 3.7 μg/m³
NOx: 4.7 μg/m³
SO₂: 0.4 μg/m³
C₆H₆: 0.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 08/10/2022 02:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 71.5 μg/m³
NO: 0.0 μg/m³
NO₂: 7.0 μg/m³
NOx: 7.0 μg/m³
SO₂: 2.7 μg/m³
CO: 143.5 μg/m³
C₆H₆: 1.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 08/10/2022 02:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 59.9 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 2.6 μg/m³
NOx: 3.6 μg/m³
SO₂: 2.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 08/10/2022 02:00
1

Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου
PM₁₀: 19.4 μg/m³
PM₂.₅: 9.7 μg/m³
O₃: 99.1 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 2.1 μg/m³
NOx: 2.2 μg/m³
SO₂: 1.2 μg/m³
CO: 101.5 μg/m³
C₆H₆: Δεν Μετρήθηκε
Ενημερώθηκε στις: 08/10/2022 02:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 7.6 μg/m³
PM₂.₅: 3.5 μg/m³
O₃: 70.4 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 3.7 μg/m³
NOx: 4.7 μg/m³
SO₂: 0.4 μg/m³
C₆H₆: 0.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 08/10/2022 02:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 71.5 μg/m³
NO: 0.0 μg/m³
NO₂: 7.0 μg/m³
NOx: 7.0 μg/m³
SO₂: 2.7 μg/m³
CO: 143.5 μg/m³
C₆H₆: 1.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 08/10/2022 02:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 59.9 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 2.6 μg/m³
NOx: 3.6 μg/m³
SO₂: 2.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 08/10/2022 02:00
1

Λάρνακα

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 28.1 μg/m³
PM₂.₅: 10.7 μg/m³
O₃: 70.3 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 16.2 μg/m³
NOx: 16.6 μg/m³
SO₂: 1.3 μg/m³
CO: 229.1 μg/m³
C₆H₆: 0.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 08/10/2022 02:00
1

Λεμεσός

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 22.4 μg/m³
PM₂.₅: 10.6 μg/m³
O₃: 63.8 μg/m³
NO: 2.0 μg/m³
NO₂: 22.8 μg/m³
NOx: 25.8 μg/m³
SO₂: 1.0 μg/m³
CO: 282.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 08/10/2022 02:00
0

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 26.4 μg/m³
PM₂.₅: 9.9 μg/m³
O₃: 17.1 μg/m³
NO: 9.2 μg/m³
NO₂: 52.1 μg/m³
NOx: 66.2 μg/m³
SO₂: 2.4 μg/m³
CO: 424.5 μg/m³
C₆H₆: 1.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 08/10/2022 02:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός Σταθμός υπό συντήρηση
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 26.4 μg/m³
PM₂.₅: 9.9 μg/m³
O₃: 17.1 μg/m³
NO: 9.2 μg/m³
NO₂: 52.1 μg/m³
NOx: 66.2 μg/m³
SO₂: 2.4 μg/m³
CO: 424.5 μg/m³
C₆H₆: 1.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 08/10/2022 02:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός Σταθμός υπό συντήρηση
Οι τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων που εμφανίζονται στους σταθμούς αφορούν τιμές σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται επικυρωμένες.  
 
 
 
 
 

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 26.4 μg/m³
PM₂.₅: 9.9 μg/m³
O₃: 17.1 μg/m³
NO: 9.2 μg/m³
NO₂: 52.1 μg/m³
NOx: 66.2 μg/m³
SO₂: 2.4 μg/m³
CO: 424.5 μg/m³
C₆H₆: 1.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 08/10/2022 02:00

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός

Σταθμός υπό συντήρηση

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 22.4 μg/m³
PM₂.₅: 10.6 μg/m³
O₃: 63.8 μg/m³
NO: 2.0 μg/m³
NO₂: 22.8 μg/m³
NOx: 25.8 μg/m³
SO₂: 1.0 μg/m³
CO: 282.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 08/10/2022 02:00

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 28.1 μg/m³
PM₂.₅: 10.7 μg/m³
O₃: 70.3 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 16.2 μg/m³
NOx: 16.6 μg/m³
SO₂: 1.3 μg/m³
CO: 229.1 μg/m³
C₆H₆: 0.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 08/10/2022 02:00

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 30.7 μg/m³
PM₂.₅: 14.0 μg/m³
O₃: 51.1 μg/m³
NO: 4.4 μg/m³
NO₂: 26.6 μg/m³
NOx: 33.3 μg/m³
SO₂: 0.8 μg/m³
CO: 256.6 μg/m³
C₆H₆: 0.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 08/10/2022 02:00

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου

PM₁₀: 19.4 μg/m³
PM₂.₅: 9.7 μg/m³
O₃: 99.1 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 2.1 μg/m³
NOx: 2.2 μg/m³
SO₂: 1.2 μg/m³
CO: 101.5 μg/m³
C₆H₆: Δεν Μετρήθηκε
Ενημερώθηκε στις: 08/10/2022 02:00

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός

PM₁₀: 7.6 μg/m³
PM₂.₅: 3.5 μg/m³
O₃: 70.4 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 3.7 μg/m³
NOx: 4.7 μg/m³
SO₂: 0.4 μg/m³
C₆H₆: 0.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 08/10/2022 02:00

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός

O₃: 71.5 μg/m³
NO: 0.0 μg/m³
NO₂: 7.0 μg/m³
NOx: 7.0 μg/m³
SO₂: 2.7 μg/m³
CO: 143.5 μg/m³
C₆H₆: 1.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 08/10/2022 02:00

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 29.6 μg/m³
PM₂.₅: 13.8 μg/m³
O₃: 67.6 μg/m³
NO: 2.1 μg/m³
NO₂: 10.2 μg/m³
NOx: 13.5 μg/m³
SO₂: 2.2 μg/m³
CO: 107.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 08/10/2022 02:00

Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 59.9 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 2.6 μg/m³
NOx: 3.6 μg/m³
SO₂: 2.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 08/10/2022 02:00

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 78.0 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 8.3 μg/m³
NOx: 9.3 μg/m³
SO₂: 2.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 08/10/2022 02:00