Επίπεδο Ρύπανσης

Ρύπος Χαμηλό (1) Μέτριο (2) Ψηλό (3) Πολύ Ψηλό (4)
PM₁₀ 0 - 50 50 - 100 100 - 200 > 200
PM₂.₅ 0 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100
O₃ 0 - 100 100 - 140 140 - 180 > 180
NO₂ 0 - 100 100 - 150 150 - 200 > 200
SO₂ 0 - 150 150 - 250 250 - 350 > 350
CO 0 - 7000 7000 - 15000 15000 - 20000 > 20000
C₆H₆ 0 - 5 5 - 10  10 - 15  > 15

Επεξήγηση Παραμέτρων

PM₁₀ Σωματίδια 10 μm [μg/m³]
PM₂.₅ Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³]
O₃ Όζον [μg/m³]
NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NO₂ Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³]
SO₂ Διοξείδιο Θείου [μg/m³]
CO Μονοξείδιο Άνθρακα [μg/m³]
C₆H₆ Βενζόλιο [μg/m³]
2

Ορμήδεια

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 112.4 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 6.1 μg/m³
NOx: 6.3 μg/m³
SO₂: 1.4 μg/m³
Updated on: 02/10/2023 15:00
2

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 13.0 μg/m³
PM₂.₅: 6.4 μg/m³
O₃: 101.8 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 4.1 μg/m³
NOx: 5.2 μg/m³
SO₂: 0.3 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/10/2023 15:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 98.3 μg/m³
NO: 10.0 μg/m³
NO₂: 32.3 μg/m³
NOx: 47.6 μg/m³
SO₂: 37.7 μg/m³
CO: 246.9 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/10/2023 15:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 108.8 μg/m³
NO: 0.9 μg/m³
NO₂: 5.5 μg/m³
NOx: 6.9 μg/m³
SO₂: 3.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/10/2023 15:00
1

Παραλίμνι

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 27.5 μg/m³
PM₂.₅: 13.4 μg/m³
O₃: 97.4 μg/m³
NO: 6.2 μg/m³
NO₂: 19.8 μg/m³
NOx: 29.4 μg/m³
SO₂: Δεν Μετρήθηκε
CO: 355.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/10/2023 15:00
2

Πάφος

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 22.7 μg/m³
PM₂.₅: 7.8 μg/m³
O₃: 106.4 μg/m³
NO: 1.8 μg/m³
NO₂: 8.5 μg/m³
NOx: 11.2 μg/m³
SO₂: 0.7 μg/m³
CO: 69.8 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/10/2023 15:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 13.0 μg/m³
PM₂.₅: 6.4 μg/m³
O₃: 101.8 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 4.1 μg/m³
NOx: 5.2 μg/m³
SO₂: 0.3 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/10/2023 15:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 98.3 μg/m³
NO: 10.0 μg/m³
NO₂: 32.3 μg/m³
NOx: 47.6 μg/m³
SO₂: 37.7 μg/m³
CO: 246.9 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/10/2023 15:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 108.8 μg/m³
NO: 0.9 μg/m³
NO₂: 5.5 μg/m³
NOx: 6.9 μg/m³
SO₂: 3.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/10/2023 15:00
2

Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου
PM₁₀: 8.9 μg/m³
PM₂.₅: 6.4 μg/m³
O₃: 112.1 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 4.1 μg/m³
NOx: 5.2 μg/m³
SO₂: 1.0 μg/m³
CO: 156.5 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/10/2023 15:00
2

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 13.0 μg/m³
PM₂.₅: 6.4 μg/m³
O₃: 101.8 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 4.1 μg/m³
NOx: 5.2 μg/m³
SO₂: 0.3 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/10/2023 15:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 98.3 μg/m³
NO: 10.0 μg/m³
NO₂: 32.3 μg/m³
NOx: 47.6 μg/m³
SO₂: 37.7 μg/m³
CO: 246.9 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/10/2023 15:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 108.8 μg/m³
NO: 0.9 μg/m³
NO₂: 5.5 μg/m³
NOx: 6.9 μg/m³
SO₂: 3.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/10/2023 15:00
2

Λάρνακα

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 25.0 μg/m³
PM₂.₅: 13.2 μg/m³
O₃: 111.0 μg/m³
NO: 1.5 μg/m³
NO₂: 8.3 μg/m³
NOx: 10.5 μg/m³
SO₂: 2.1 μg/m³
CO: 233.6 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/10/2023 15:00
2

Λεμεσός

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 23.2 μg/m³
PM₂.₅: 5.6 μg/m³
O₃: 110.1 μg/m³
NO: 2.1 μg/m³
NO₂: 11.9 μg/m³
NOx: 15.2 μg/m³
SO₂: 0.3 μg/m³
CO: 309.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/10/2023 15:00
2

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 19.8 μg/m³
PM₂.₅: 10.6 μg/m³
O₃: 91.2 μg/m³
NO: 10.2 μg/m³
NO₂: 38.5 μg/m³
NOx: 54.2 μg/m³
SO₂: 4.2 μg/m³
C₆H₆: 0.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/10/2023 15:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 118.9 μg/m³
NO: 3.3 μg/m³
NO₂: 14.0 μg/m³
NOx: 19.1 μg/m³
SO₂: Δεν Μετρήθηκε
CO: 197.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/10/2023 15:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 19.8 μg/m³
PM₂.₅: 10.6 μg/m³
O₃: 91.2 μg/m³
NO: 10.2 μg/m³
NO₂: 38.5 μg/m³
NOx: 54.2 μg/m³
SO₂: 4.2 μg/m³
C₆H₆: 0.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/10/2023 15:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 118.9 μg/m³
NO: 3.3 μg/m³
NO₂: 14.0 μg/m³
NOx: 19.1 μg/m³
SO₂: Δεν Μετρήθηκε
CO: 197.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/10/2023 15:00
Οι τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων που εμφανίζονται στους σταθμούς αφορούν τιμές σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται επικυρωμένες.  
 
 
 
 
 

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 19.8 μg/m³
PM₂.₅: 10.6 μg/m³
O₃: 91.2 μg/m³
NO: 10.2 μg/m³
NO₂: 38.5 μg/m³
NOx: 54.2 μg/m³
SO₂: 4.2 μg/m³
C₆H₆: 0.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/10/2023 15:00

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός

O₃: 118.9 μg/m³
NO: 3.3 μg/m³
NO₂: 14.0 μg/m³
NOx: 19.1 μg/m³
SO₂: Δεν Μετρήθηκε
CO: 197.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/10/2023 15:00

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 23.2 μg/m³
PM₂.₅: 5.6 μg/m³
O₃: 110.1 μg/m³
NO: 2.1 μg/m³
NO₂: 11.9 μg/m³
NOx: 15.2 μg/m³
SO₂: 0.3 μg/m³
CO: 309.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/10/2023 15:00

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 25.0 μg/m³
PM₂.₅: 13.2 μg/m³
O₃: 111.0 μg/m³
NO: 1.5 μg/m³
NO₂: 8.3 μg/m³
NOx: 10.5 μg/m³
SO₂: 2.1 μg/m³
CO: 233.6 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/10/2023 15:00

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 22.7 μg/m³
PM₂.₅: 7.8 μg/m³
O₃: 106.4 μg/m³
NO: 1.8 μg/m³
NO₂: 8.5 μg/m³
NOx: 11.2 μg/m³
SO₂: 0.7 μg/m³
CO: 69.8 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/10/2023 15:00

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου

PM₁₀: 8.9 μg/m³
PM₂.₅: 6.4 μg/m³
O₃: 112.1 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 4.1 μg/m³
NOx: 5.2 μg/m³
SO₂: 1.0 μg/m³
CO: 156.5 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/10/2023 15:00

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός

PM₁₀: 13.0 μg/m³
PM₂.₅: 6.4 μg/m³
O₃: 101.8 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 4.1 μg/m³
NOx: 5.2 μg/m³
SO₂: 0.3 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/10/2023 15:00

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός

O₃: 98.3 μg/m³
NO: 10.0 μg/m³
NO₂: 32.3 μg/m³
NOx: 47.6 μg/m³
SO₂: 37.7 μg/m³
CO: 246.9 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/10/2023 15:00

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 27.5 μg/m³
PM₂.₅: 13.4 μg/m³
O₃: 97.4 μg/m³
NO: 6.2 μg/m³
NO₂: 19.8 μg/m³
NOx: 29.4 μg/m³
SO₂: Δεν Μετρήθηκε
CO: 355.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/10/2023 15:00

Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 108.8 μg/m³
NO: 0.9 μg/m³
NO₂: 5.5 μg/m³
NOx: 6.9 μg/m³
SO₂: 3.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/10/2023 15:00

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 112.4 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 6.1 μg/m³
NOx: 6.3 μg/m³
SO₂: 1.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/10/2023 15:00