Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός PM₁₀: 131.7 μg/m³
Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός PM₂.₅: 93.2 μg/m³

Επίπεδο Ρύπανσης

Ρύπος Χαμηλό (1) Μέτριο (2) Ψηλό (3) Πολύ Ψηλό (4)
PM₁₀ 0 - 50 50 - 100 100 - 200 > 200
PM₂.₅ 0 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100
O₃ 0 - 100 100 - 140 140 - 180 > 180
NO₂ 0 - 100 100 - 150 150 - 200 > 200
SO₂ 0 - 150 150 - 250 250 - 350 > 350
CO 0 - 7000 7000 - 15000 15000 - 20000 > 20000
C₆H₆ 0 - 5 5 - 10  10 - 15  > 15

Επεξήγηση Παραμέτρων

PM₁₀ Σωματίδια 10 μm [μg/m³]
PM₂.₅ Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³]
O₃ Όζον [μg/m³]
NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NO₂ Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³]
SO₂ Διοξείδιο Θείου [μg/m³]
CO Μονοξείδιο Άνθρακα [μg/m³]
C₆H₆ Βενζόλιο [μg/m³]
1

Ορμήδεια

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 16.2 μg/m³
O₃: 40.6 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 10.2 μg/m³
NOx: 10.6 μg/m³
SO₂: 3.4 μg/m³
Updated on: 22/01/2022 02:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 5.2 μg/m³
PM₂.₅: 4.0 μg/m³
O₃: 59.1 μg/m³
NO: Δεν Μετρήθηκε
NO₂: 4.1 μg/m³
NOx: 3.7 μg/m³
SO₂: Δεν Μετρήθηκε
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/01/2022 02:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 64.7 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 4.8 μg/m³
NOx: 5.0 μg/m³
SO₂: 0.2 μg/m³
CO: 175.8 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/01/2022 02:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 5.6 μg/m³
O₃: 45.5 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 2.4 μg/m³
NOx: 3.4 μg/m³
SO₂: 0.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/01/2022 02:00
2

Παραλίμνι

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 32.8 μg/m³
PM₂.₅: 28.0 μg/m³
O₃: 14.2 μg/m³
NO: 5.3 μg/m³
NO₂: 39.7 μg/m³
NOx: 47.9 μg/m³
SO₂: 2.0 μg/m³
CO: 548.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/01/2022 02:00
1

Πάφος

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 17.2 μg/m³
PM₂.₅: 9.1 μg/m³
O₃: 69.3 μg/m³
NO: 1.4 μg/m³
NO₂: 13.1 μg/m³
NOx: 15.3 μg/m³
SO₂: 0.4 μg/m³
CO: 184.1 μg/m³
C₆H₆: 0.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/01/2022 02:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 5.2 μg/m³
PM₂.₅: 4.0 μg/m³
O₃: 59.1 μg/m³
NO: Δεν Μετρήθηκε
NO₂: 4.1 μg/m³
NOx: 3.7 μg/m³
SO₂: Δεν Μετρήθηκε
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/01/2022 02:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 64.7 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 4.8 μg/m³
NOx: 5.0 μg/m³
SO₂: 0.2 μg/m³
CO: 175.8 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/01/2022 02:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 5.6 μg/m³
O₃: 45.5 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 2.4 μg/m³
NOx: 3.4 μg/m³
SO₂: 0.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/01/2022 02:00
1

Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου
PM₁₀: 3.3 μg/m³
PM₂.₅: 2.5 μg/m³
O₃: 87.4 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 2.0 μg/m³
NOx: 2.2 μg/m³
SO₂: 0.4 μg/m³
CO: 119.1 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/01/2022 02:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 5.2 μg/m³
PM₂.₅: 4.0 μg/m³
O₃: 59.1 μg/m³
NO: Δεν Μετρήθηκε
NO₂: 4.1 μg/m³
NOx: 3.7 μg/m³
SO₂: Δεν Μετρήθηκε
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/01/2022 02:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 64.7 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 4.8 μg/m³
NOx: 5.0 μg/m³
SO₂: 0.2 μg/m³
CO: 175.8 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/01/2022 02:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 5.6 μg/m³
O₃: 45.5 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 2.4 μg/m³
NOx: 3.4 μg/m³
SO₂: 0.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/01/2022 02:00
2

Λάρνακα

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 57.2 μg/m³
PM₂.₅: 42.5 μg/m³
O₃: 3.0 μg/m³
NO: 19.1 μg/m³
NO₂: 58.0 μg/m³
NOx: 87.4 μg/m³
SO₂: 3.3 μg/m³
CO: 1183.3 μg/m³
C₆H₆: 3.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/01/2022 02:00
1

Λεμεσός

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 20.4 μg/m³
PM₂.₅: 14.3 μg/m³
O₃: 44.1 μg/m³
NO: 7.5 μg/m³
NO₂: 22.4 μg/m³
NOx: 33.9 μg/m³
SO₂: 1.1 μg/m³
CO: 675.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/01/2022 02:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 131.7 μg/m³
PM₂.₅: 93.2 μg/m³
O₃: 5.9 μg/m³
NO: 153.3 μg/m³
NO₂: 40.6 μg/m³
NOx: 275.8 μg/m³
SO₂: 5.2 μg/m³
CO: 2760.1 μg/m³
C₆H₆: 7.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/01/2022 02:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 3.9 μg/m³
NO: 43.6 μg/m³
NO₂: 58.2 μg/m³
NOx: 125.1 μg/m³
SO₂: 4.6 μg/m³
CO: 2038.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/01/2022 02:00
3

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 131.7 μg/m³
PM₂.₅: 93.2 μg/m³
O₃: 5.9 μg/m³
NO: 153.3 μg/m³
NO₂: 40.6 μg/m³
NOx: 275.8 μg/m³
SO₂: 5.2 μg/m³
CO: 2760.1 μg/m³
C₆H₆: 7.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/01/2022 02:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 3.9 μg/m³
NO: 43.6 μg/m³
NO₂: 58.2 μg/m³
NOx: 125.1 μg/m³
SO₂: 4.6 μg/m³
CO: 2038.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/01/2022 02:00
Οι τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων που εμφανίζονται στους σταθμούς αφορούν τιμές σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται επικυρωμένες.  
 
 
 
 
 

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 131.7 μg/m³
PM₂.₅: 93.2 μg/m³
O₃: 5.9 μg/m³
NO: 153.3 μg/m³
NO₂: 40.6 μg/m³
NOx: 275.8 μg/m³
SO₂: 5.2 μg/m³
CO: 2760.1 μg/m³
C₆H₆: 7.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/01/2022 02:00

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός

O₃: 3.9 μg/m³
NO: 43.6 μg/m³
NO₂: 58.2 μg/m³
NOx: 125.1 μg/m³
SO₂: 4.6 μg/m³
CO: 2038.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/01/2022 02:00

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 20.4 μg/m³
PM₂.₅: 14.3 μg/m³
O₃: 44.1 μg/m³
NO: 7.5 μg/m³
NO₂: 22.4 μg/m³
NOx: 33.9 μg/m³
SO₂: 1.1 μg/m³
CO: 675.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/01/2022 02:00

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 57.2 μg/m³
PM₂.₅: 42.5 μg/m³
O₃: 3.0 μg/m³
NO: 19.1 μg/m³
NO₂: 58.0 μg/m³
NOx: 87.4 μg/m³
SO₂: 3.3 μg/m³
CO: 1183.3 μg/m³
C₆H₆: 3.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/01/2022 02:00

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 17.2 μg/m³
PM₂.₅: 9.1 μg/m³
O₃: 69.3 μg/m³
NO: 1.4 μg/m³
NO₂: 13.1 μg/m³
NOx: 15.3 μg/m³
SO₂: 0.4 μg/m³
CO: 184.1 μg/m³
C₆H₆: 0.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/01/2022 02:00

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου

PM₁₀: 3.3 μg/m³
PM₂.₅: 2.5 μg/m³
O₃: 87.4 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 2.0 μg/m³
NOx: 2.2 μg/m³
SO₂: 0.4 μg/m³
CO: 119.1 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/01/2022 02:00

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός

PM₁₀: 5.2 μg/m³
PM₂.₅: 4.0 μg/m³
O₃: 59.1 μg/m³
NO: Δεν Μετρήθηκε
NO₂: 4.1 μg/m³
NOx: 3.7 μg/m³
SO₂: Δεν Μετρήθηκε
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/01/2022 02:00

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός

O₃: 64.7 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 4.8 μg/m³
NOx: 5.0 μg/m³
SO₂: 0.2 μg/m³
CO: 175.8 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/01/2022 02:00

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 32.8 μg/m³
PM₂.₅: 28.0 μg/m³
O₃: 14.2 μg/m³
NO: 5.3 μg/m³
NO₂: 39.7 μg/m³
NOx: 47.9 μg/m³
SO₂: 2.0 μg/m³
CO: 548.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/01/2022 02:00

Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 5.6 μg/m³
O₃: 45.5 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 2.4 μg/m³
NOx: 3.4 μg/m³
SO₂: 0.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/01/2022 02:00

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

PM₁₀: 16.2 μg/m³
O₃: 40.6 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 10.2 μg/m³
NOx: 10.6 μg/m³
SO₂: 3.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/01/2022 02:00