Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός PM₁₀: 108.9 μg/m³
Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός PM₁₀: 104.0 μg/m³

Επίπεδο Ρύπανσης

Ρύπος Χαμηλό (1) Μέτριο (2) Ψηλό (3) Πολύ Ψηλό (4)
PM₁₀ 0 - 50 50 - 100 100 - 200 > 200
PM₂.₅ 0 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100
O₃ 0 - 100 100 - 140 140 - 180 > 180
NO₂ 0 - 100 100 - 150 150 - 200 > 200
SO₂ 0 - 150 150 - 250 250 - 350 > 350
CO 0 - 7000 7000 - 15000 15000 - 20000 > 20000
C₆H₆ 0 - 5 5 - 10  10 - 15  > 15

Επεξήγηση Παραμέτρων

PM₁₀ Σωματίδια 10 μm [μg/m³]
PM₂.₅ Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³]
O₃ Όζον [μg/m³]
NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NO₂ Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³]
SO₂ Διοξείδιο Θείου [μg/m³]
CO Μονοξείδιο Άνθρακα [μg/m³]
C₆H₆ Βενζόλιο [μg/m³]
1

Ορμήδεια

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 99.8 μg/m³
NO: 1.4 μg/m³
NO₂: 12.0 μg/m³
NOx: 14.1 μg/m³
SO₂: 3.6 μg/m³
Updated on: 29/05/2023 09:00
2

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 82.3 μg/m³
PM₂.₅: 24.8 μg/m³
O₃: 104.0 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 8.9 μg/m³
NOx: 9.9 μg/m³
SO₂: 1.1 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2023 09:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 97.8 μg/m³
NO: 3.0 μg/m³
NO₂: 11.4 μg/m³
NOx: 16.1 μg/m³
SO₂: 2.5 μg/m³
CO: 221.2 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2023 09:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 102.4 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 9.5 μg/m³
NOx: 9.9 μg/m³
SO₂: 1.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2023 09:00
2

Παραλίμνι

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 94.2 μg/m³
PM₂.₅: 33.5 μg/m³
O₃: 94.4 μg/m³
NO: 4.4 μg/m³
NO₂: 14.6 μg/m³
NOx: 21.3 μg/m³
SO₂: 0.8 μg/m³
CO: 186.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2023 09:00
0

Πάφος

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός Σταθμός υπό συντήρηση
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 82.3 μg/m³
PM₂.₅: 24.8 μg/m³
O₃: 104.0 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 8.9 μg/m³
NOx: 9.9 μg/m³
SO₂: 1.1 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2023 09:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 97.8 μg/m³
NO: 3.0 μg/m³
NO₂: 11.4 μg/m³
NOx: 16.1 μg/m³
SO₂: 2.5 μg/m³
CO: 221.2 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2023 09:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 102.4 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 9.5 μg/m³
NOx: 9.9 μg/m³
SO₂: 1.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2023 09:00
2

Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου
PM₁₀: 76.4 μg/m³
PM₂.₅: 32.3 μg/m³
O₃: 98.7 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 2.4 μg/m³
NOx: 2.8 μg/m³
SO₂: 0.9 μg/m³
CO: 126.5 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2023 09:00
2

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 82.3 μg/m³
PM₂.₅: 24.8 μg/m³
O₃: 104.0 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 8.9 μg/m³
NOx: 9.9 μg/m³
SO₂: 1.1 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2023 09:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 97.8 μg/m³
NO: 3.0 μg/m³
NO₂: 11.4 μg/m³
NOx: 16.1 μg/m³
SO₂: 2.5 μg/m³
CO: 221.2 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2023 09:00
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 102.4 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 9.5 μg/m³
NOx: 9.9 μg/m³
SO₂: 1.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2023 09:00
3

Λάρνακα

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 104.0 μg/m³
PM₂.₅: 29.1 μg/m³
O₃: 103.0 μg/m³
NO: 1.4 μg/m³
NO₂: 10.2 μg/m³
NOx: 12.4 μg/m³
SO₂: 4.2 μg/m³
CO: 300.9 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2023 09:00
2

Λεμεσός

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 74.2 μg/m³
PM₂.₅: 24.1 μg/m³
O₃: 97.1 μg/m³
NO: 2.9 μg/m³
NO₂: 17.4 μg/m³
NOx: 21.9 μg/m³
SO₂: 0.2 μg/m³
CO: 336.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2023 09:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 108.9 μg/m³
PM₂.₅: 31.7 μg/m³
O₃: 80.3 μg/m³
NO: 3.0 μg/m³
NO₂: 16.3 μg/m³
NOx: 20.8 μg/m³
SO₂: 3.0 μg/m³
CO: 286.9 μg/m³
C₆H₆: 0.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2023 09:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 93.2 μg/m³
NO: 2.5 μg/m³
NO₂: 11.0 μg/m³
NOx: 14.8 μg/m³
SO₂: 1.9 μg/m³
CO: 218.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2023 09:00
3

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 108.9 μg/m³
PM₂.₅: 31.7 μg/m³
O₃: 80.3 μg/m³
NO: 3.0 μg/m³
NO₂: 16.3 μg/m³
NOx: 20.8 μg/m³
SO₂: 3.0 μg/m³
CO: 286.9 μg/m³
C₆H₆: 0.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2023 09:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 93.2 μg/m³
NO: 2.5 μg/m³
NO₂: 11.0 μg/m³
NOx: 14.8 μg/m³
SO₂: 1.9 μg/m³
CO: 218.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2023 09:00
Οι τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων που εμφανίζονται στους σταθμούς αφορούν τιμές σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται επικυρωμένες.  
 
 
 
 
 

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 108.9 μg/m³
PM₂.₅: 31.7 μg/m³
O₃: 80.3 μg/m³
NO: 3.0 μg/m³
NO₂: 16.3 μg/m³
NOx: 20.8 μg/m³
SO₂: 3.0 μg/m³
CO: 286.9 μg/m³
C₆H₆: 0.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2023 09:00

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός

O₃: 93.2 μg/m³
NO: 2.5 μg/m³
NO₂: 11.0 μg/m³
NOx: 14.8 μg/m³
SO₂: 1.9 μg/m³
CO: 218.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2023 09:00

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 74.2 μg/m³
PM₂.₅: 24.1 μg/m³
O₃: 97.1 μg/m³
NO: 2.9 μg/m³
NO₂: 17.4 μg/m³
NOx: 21.9 μg/m³
SO₂: 0.2 μg/m³
CO: 336.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2023 09:00

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 104.0 μg/m³
PM₂.₅: 29.1 μg/m³
O₃: 103.0 μg/m³
NO: 1.4 μg/m³
NO₂: 10.2 μg/m³
NOx: 12.4 μg/m³
SO₂: 4.2 μg/m³
CO: 300.9 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2023 09:00

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός

Σταθμός υπό συντήρηση

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου

PM₁₀: 76.4 μg/m³
PM₂.₅: 32.3 μg/m³
O₃: 98.7 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 2.4 μg/m³
NOx: 2.8 μg/m³
SO₂: 0.9 μg/m³
CO: 126.5 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2023 09:00

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός

PM₁₀: 82.3 μg/m³
PM₂.₅: 24.8 μg/m³
O₃: 104.0 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 8.9 μg/m³
NOx: 9.9 μg/m³
SO₂: 1.1 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2023 09:00

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός

O₃: 97.8 μg/m³
NO: 3.0 μg/m³
NO₂: 11.4 μg/m³
NOx: 16.1 μg/m³
SO₂: 2.5 μg/m³
CO: 221.2 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2023 09:00

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 94.2 μg/m³
PM₂.₅: 33.5 μg/m³
O₃: 94.4 μg/m³
NO: 4.4 μg/m³
NO₂: 14.6 μg/m³
NOx: 21.3 μg/m³
SO₂: 0.8 μg/m³
CO: 186.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2023 09:00

Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 102.4 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 9.5 μg/m³
NOx: 9.9 μg/m³
SO₂: 1.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2023 09:00

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 99.8 μg/m³
NO: 1.4 μg/m³
NO₂: 12.0 μg/m³
NOx: 14.1 μg/m³
SO₂: 3.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 29/05/2023 09:00