Επίπεδο Ρύπανσης

Ρύπος Χαμηλό (1) Μέτριο (2) Ψηλό (3) Πολύ Ψηλό (4)
PM₁₀ 0 - 50 50 - 100 100 - 200 > 200
PM₂.₅ 0 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100
O₃ 0 - 100 100 - 140 140 - 180 > 180
NO₂ 0 - 100 100 - 150 150 - 200 > 200
SO₂ 0 - 150 150 - 250 250 - 350 > 350
CO 0 - 7000 7000 - 15000 15000 - 20000 > 20000
C₆H₆ 0 - 5 5 - 10  10 - 15  > 15

Επεξήγηση Παραμέτρων

PM₁₀ Σωματίδια 10 μm [μg/m³]
PM₂.₅ Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³]
O₃ Όζον [μg/m³]
NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NO₂ Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³]
SO₂ Διοξείδιο Θείου [μg/m³]
CO Μονοξείδιο Άνθρακα [μg/m³]
C₆H₆ Βενζόλιο [μg/m³]
2

Ορμήδεια

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 101.4 μg/m³
NO: 1.5 μg/m³
NO₂: 6.9 μg/m³
NOx: 9.1 μg/m³
SO₂: 3.1 μg/m³
Updated on: 11/08/2022 12:00
2

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 29.7 μg/m³
PM₂.₅: 18.8 μg/m³
O₃: 109.2 μg/m³
NO: 1.5 μg/m³
NO₂: 6.2 μg/m³
NOx: 8.4 μg/m³
SO₂: 0.5 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 11/08/2022 12:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός Σταθμός υπό συντήρηση
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 120.5 μg/m³
NO: 1.2 μg/m³
NO₂: 7.8 μg/m³
NOx: 9.6 μg/m³
SO₂: 2.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 11/08/2022 12:00
2

Παραλίμνι

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 48.8 μg/m³
PM₂.₅: 27.5 μg/m³
O₃: 91.8 μg/m³
NO: 7.4 μg/m³
NO₂: 24.2 μg/m³
NOx: 35.5 μg/m³
SO₂: 3.6 μg/m³
CO: 371.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 11/08/2022 12:00
1

Πάφος

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 28.5 μg/m³
PM₂.₅: 9.4 μg/m³
O₃: 96.5 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 3.0 μg/m³
NOx: 4.0 μg/m³
SO₂: 0.6 μg/m³
CO: 307.0 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 11/08/2022 11:00
0

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 29.7 μg/m³
PM₂.₅: 18.8 μg/m³
O₃: 109.2 μg/m³
NO: 1.5 μg/m³
NO₂: 6.2 μg/m³
NOx: 8.4 μg/m³
SO₂: 0.5 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 11/08/2022 12:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός Σταθμός υπό συντήρηση
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 120.5 μg/m³
NO: 1.2 μg/m³
NO₂: 7.8 μg/m³
NOx: 9.6 μg/m³
SO₂: 2.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 11/08/2022 12:00
2

Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου
PM₁₀: 18.7 μg/m³
PM₂.₅: 16.6 μg/m³
O₃: 124.2 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 3.6 μg/m³
NOx: 4.3 μg/m³
SO₂: 1.5 μg/m³
CO: 310.5 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 11/08/2022 12:00
2

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 29.7 μg/m³
PM₂.₅: 18.8 μg/m³
O₃: 109.2 μg/m³
NO: 1.5 μg/m³
NO₂: 6.2 μg/m³
NOx: 8.4 μg/m³
SO₂: 0.5 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 11/08/2022 12:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός Σταθμός υπό συντήρηση
Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 120.5 μg/m³
NO: 1.2 μg/m³
NO₂: 7.8 μg/m³
NOx: 9.6 μg/m³
SO₂: 2.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 11/08/2022 12:00
2

Λάρνακα

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 41.8 μg/m³
PM₂.₅: 25.5 μg/m³
O₃: 108.6 μg/m³
NO: 2.4 μg/m³
NO₂: 14.5 μg/m³
NOx: 18.1 μg/m³
SO₂: 10.9 μg/m³
CO: 339.7 μg/m³
C₆H₆: 0.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 11/08/2022 12:00
2

Λεμεσός

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 34.4 μg/m³
PM₂.₅: 14.9 μg/m³
O₃: 110.9 μg/m³
NO: 2.4 μg/m³
NO₂: 14.1 μg/m³
NOx: 17.7 μg/m³
SO₂: 0.3 μg/m³
CO: 345.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 11/08/2022 12:00
2

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 31.8 μg/m³
PM₂.₅: 17.8 μg/m³
O₃: 105.4 μg/m³
NO: 4.3 μg/m³
NO₂: 21.9 μg/m³
NOx: 28.5 μg/m³
SO₂: 1.5 μg/m³
CO: 327.7 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 11/08/2022 12:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 121.8 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 3.1 μg/m³
NOx: 4.1 μg/m³
SO₂: 0.8 μg/m³
CO: 166.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 11/08/2022 12:00
2

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 31.8 μg/m³
PM₂.₅: 17.8 μg/m³
O₃: 105.4 μg/m³
NO: 4.3 μg/m³
NO₂: 21.9 μg/m³
NOx: 28.5 μg/m³
SO₂: 1.5 μg/m³
CO: 327.7 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 11/08/2022 12:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 121.8 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 3.1 μg/m³
NOx: 4.1 μg/m³
SO₂: 0.8 μg/m³
CO: 166.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 11/08/2022 12:00
Οι τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων που εμφανίζονται στους σταθμούς αφορούν τιμές σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται επικυρωμένες.  
 
 
 
 
 

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 31.8 μg/m³
PM₂.₅: 17.8 μg/m³
O₃: 105.4 μg/m³
NO: 4.3 μg/m³
NO₂: 21.9 μg/m³
NOx: 28.5 μg/m³
SO₂: 1.5 μg/m³
CO: 327.7 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 11/08/2022 12:00

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός

O₃: 121.8 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 3.1 μg/m³
NOx: 4.1 μg/m³
SO₂: 0.8 μg/m³
CO: 166.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 11/08/2022 12:00

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 34.4 μg/m³
PM₂.₅: 14.9 μg/m³
O₃: 110.9 μg/m³
NO: 2.4 μg/m³
NO₂: 14.1 μg/m³
NOx: 17.7 μg/m³
SO₂: 0.3 μg/m³
CO: 345.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 11/08/2022 12:00

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 41.8 μg/m³
PM₂.₅: 25.5 μg/m³
O₃: 108.6 μg/m³
NO: 2.4 μg/m³
NO₂: 14.5 μg/m³
NOx: 18.1 μg/m³
SO₂: 10.9 μg/m³
CO: 339.7 μg/m³
C₆H₆: 0.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 11/08/2022 12:00

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 28.5 μg/m³
PM₂.₅: 9.4 μg/m³
O₃: 96.5 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 3.0 μg/m³
NOx: 4.0 μg/m³
SO₂: 0.6 μg/m³
CO: 307.0 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 11/08/2022 11:00

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου

PM₁₀: 18.7 μg/m³
PM₂.₅: 16.6 μg/m³
O₃: 124.2 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 3.6 μg/m³
NOx: 4.3 μg/m³
SO₂: 1.5 μg/m³
CO: 310.5 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 11/08/2022 12:00

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός

PM₁₀: 29.7 μg/m³
PM₂.₅: 18.8 μg/m³
O₃: 109.2 μg/m³
NO: 1.5 μg/m³
NO₂: 6.2 μg/m³
NOx: 8.4 μg/m³
SO₂: 0.5 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 11/08/2022 12:00

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός

Σταθμός υπό συντήρηση

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 48.8 μg/m³
PM₂.₅: 27.5 μg/m³
O₃: 91.8 μg/m³
NO: 7.4 μg/m³
NO₂: 24.2 μg/m³
NOx: 35.5 μg/m³
SO₂: 3.6 μg/m³
CO: 371.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 11/08/2022 12:00

Καλαβασός - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 120.5 μg/m³
NO: 1.2 μg/m³
NO₂: 7.8 μg/m³
NOx: 9.6 μg/m³
SO₂: 2.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 11/08/2022 12:00

Ορμήδεια - Βιομηχανικός Σταθμός

Ιδιοκτησία της ΑΗΚ

O₃: 101.4 μg/m³
NO: 1.5 μg/m³
NO₂: 6.9 μg/m³
NOx: 9.1 μg/m³
SO₂: 3.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 11/08/2022 12:00