Ανακοίνωση σχετικά με τις μετρήσεις της συγκέντρωσης  Αιωρούμενων Σωματιδίων στον Κυκλοφοριακό Σταθμό Πάφου

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενημερώνει το κοινό ότι λόγω προβλημάτων στην ορθή λειτουργία του αυτόματου οργάνου μέτρησης της συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων διαμέτρου μικρότερης των 10μm και 2,5μm (ΑΣ10 και ΑΣ2.5), που είναι εγκατεστημένο στον Κυκλοφοριακό Σταθμό Πάφου, αυτό θα είναι εκτός λειτουργίας το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι την επιδιόρθωσή του.

Μέχρι να είναι δυνατή η ορθή λειτουργία του οργάνου, στον Σταθμό εγκαταστάθηκε και λειτουργεί από τις 20 Φεβρουαρίου 2019, αυτόματο όργανο μέτρησης της συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων διαμέτρου μικρότερης των 10μm (ΑΣ10).

 

Ημερ.: 21/02/2019

 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ