Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή "Air Quality Cyprus" σε κινητό τηλέφωνο με λειτουργικό iOS

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας διαθέτει Δίκτυο Παρακολούθησης της Ποιότητας του Αέρα το οποίο περιλαμβάνει εννέα (9) Σταθμούς Παρακολούθησης. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων παρουσιάζονται επιγραμμικά (on line) στη ιστοσελίδα του Τμήματος και σε εφαρμογές (applications) κινητών τηλεφώνων με λειτουργικό Android και iOS.

 

Μέσω της εφαρμογής κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να έχει πρόσβαση στην ενημέρωση για την ποιότητα του αέρα, με τα χρώματα επιπέδου ρύπανσης σε χάρτη της Κύπρου, καθώς και με συγκεντρώσεις των ρύπων ανά σταθμό μέτρησης.

 

Σε συνέχεια της αναβάθμισης του λογισμικού της εφαρμογής ‘’Air Quality Cyprus’’ σε κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό Android το Τμήμα έχει ολοκληρώσει την αναβάθμιση και σε κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό iOS. Μπορείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή δωρεάν από το Google Play (Android) και το App Store (iOS) στους εξής συνδέσμους αντίστοιχα:

https://play.google.com/store/apps/details?id=cy.com.spectrum.airqualitycy&hl=en και

https://itunes.apple.com/us/app/air-quality-cyprus/id1452326144#?platform=iphone.

 

Οι χρήστες της παλαιάς εφαρμογής θα πρέπει να διαγράψουν την προηγούμενη και να εγκαταστήσουν τη νέα έκδοση της εφαρμογής.

 

Ημερ. :   28.5.2019

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ