Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός PM₂.₅: 52.8 μg/m³

Επίπεδο Ρύπανσης

Ρύπος Χαμηλό (1) Μέτριο (2) Ψηλό (3) Πολύ Ψηλό (4)
PM₁₀ 0 - 50 50 - 100 100 - 200 > 200
PM₂.₅ 0 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100
O₃ 0 - 100 100 - 140 140 - 180 > 180
NO₂ 0 - 100 100 - 150 150 - 200 > 200
SO₂ 0 - 150 150 - 250 250 - 350 > 350
CO 0 - 7000 7000 - 15000 15000 - 20000 > 20000
C₆H₆ 0 - 5 5 - 10  10 - 15  > 15

Επεξήγηση Παραμέτρων

PM₁₀ Σωματίδια 10 μm [μg/m³]
PM₂.₅ Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³]
O₃ Όζον [μg/m³]
NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NO₂ Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³]
SO₂ Διοξείδιο Θείου [μg/m³]
CO Μονοξείδιο Άνθρακα [μg/m³]
C₆H₆ Βενζόλιο [μg/m³]
2

Παραλίμνι

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 47.1 μg/m³
PM₂.₅: 30.1 μg/m³
O₃: 43.4 μg/m³
NO: 1.6 μg/m³
NO₂: 11.8 μg/m³
NOx: 14.3 μg/m³
SO₂: 0.4 μg/m³
CO: 240.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 03/12/2020 00:00
1

Πάφος

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 18.8 μg/m³
PM₂.₅: 13.8 μg/m³
O₃: 71.7 μg/m³
NO: 0.0 μg/m³
NO₂: 7.4 μg/m³
NOx: 7.4 μg/m³
SO₂: 2.5 μg/m³
CO: 139.8 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 03/12/2020 00:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 28.6 μg/m³
PM₂.₅: 16.7 μg/m³
O₃: 52.6 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 4.6 μg/m³
NOx: 5.2 μg/m³
SO₂: 2.1 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 03/12/2020 00:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 65.0 μg/m³
NO: 0.9 μg/m³
NO₂: 3.9 μg/m³
NOx: 5.2 μg/m³
SO₂: 1.8 μg/m³
CO: 142.0 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 03/12/2020 00:00
1

Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου
PM₁₀: 13.9 μg/m³
PM₂.₅: 5.7 μg/m³
O₃: 86.4 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 3.1 μg/m³
NOx: 3.4 μg/m³
SO₂: 0.9 μg/m³
CO: 105.0 μg/m³
C₆H₆: 0.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 03/12/2020 00:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 28.6 μg/m³
PM₂.₅: 16.7 μg/m³
O₃: 52.6 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 4.6 μg/m³
NOx: 5.2 μg/m³
SO₂: 2.1 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 03/12/2020 00:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 65.0 μg/m³
NO: 0.9 μg/m³
NO₂: 3.9 μg/m³
NOx: 5.2 μg/m³
SO₂: 1.8 μg/m³
CO: 142.0 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 03/12/2020 00:00
1

Λάρνακα

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 35.4 μg/m³
PM₂.₅: 17.8 μg/m³
O₃: 42.9 μg/m³
NO: 1.8 μg/m³
NO₂: 19.3 μg/m³
NOx: 22.0 μg/m³
SO₂: 1.9 μg/m³
CO: 297.3 μg/m³
C₆H₆: 1.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 03/12/2020 00:00
1

Λεμεσός

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 22.3 μg/m³
O₃: 39.8 μg/m³
NO: 1.9 μg/m³
NO₂: 16.9 μg/m³
NOx: 19.8 μg/m³
SO₂: 0.6 μg/m³
CO: 324.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 03/12/2020 00:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 74.7 μg/m³
PM₂.₅: 52.8 μg/m³
O₃: 2.0 μg/m³
NO: 46.7 μg/m³
NO₂: 50.3 μg/m³
NOx: 121.8 μg/m³
SO₂: 1.9 μg/m³
CO: 1491.7 μg/m³
C₆H₆: 5.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 03/12/2020 00:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 24.3 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 33.5 μg/m³
NOx: 34.3 μg/m³
SO₂: 1.9 μg/m³
CO: 559.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 03/12/2020 00:00
3

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 74.7 μg/m³
PM₂.₅: 52.8 μg/m³
O₃: 2.0 μg/m³
NO: 46.7 μg/m³
NO₂: 50.3 μg/m³
NOx: 121.8 μg/m³
SO₂: 1.9 μg/m³
CO: 1491.7 μg/m³
C₆H₆: 5.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 03/12/2020 00:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 24.3 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 33.5 μg/m³
NOx: 34.3 μg/m³
SO₂: 1.9 μg/m³
CO: 559.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 03/12/2020 00:00
Οι τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων που εμφανίζονται στους σταθμούς αφορούν τιμές σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται επικυρωμένες.  
 
 
 
 
 

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 74.7 μg/m³
PM₂.₅: 52.8 μg/m³
O₃: 2.0 μg/m³
NO: 46.7 μg/m³
NO₂: 50.3 μg/m³
NOx: 121.8 μg/m³
SO₂: 1.9 μg/m³
CO: 1491.7 μg/m³
C₆H₆: 5.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 03/12/2020 00:00

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός

O₃: 24.3 μg/m³
NO: 0.6 μg/m³
NO₂: 33.5 μg/m³
NOx: 34.3 μg/m³
SO₂: 1.9 μg/m³
CO: 559.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 03/12/2020 00:00

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 22.3 μg/m³
O₃: 39.8 μg/m³
NO: 1.9 μg/m³
NO₂: 16.9 μg/m³
NOx: 19.8 μg/m³
SO₂: 0.6 μg/m³
CO: 324.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 03/12/2020 00:00

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 35.4 μg/m³
PM₂.₅: 17.8 μg/m³
O₃: 42.9 μg/m³
NO: 1.8 μg/m³
NO₂: 19.3 μg/m³
NOx: 22.0 μg/m³
SO₂: 1.9 μg/m³
CO: 297.3 μg/m³
C₆H₆: 1.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 03/12/2020 00:00

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 18.8 μg/m³
PM₂.₅: 13.8 μg/m³
O₃: 71.7 μg/m³
NO: 0.0 μg/m³
NO₂: 7.4 μg/m³
NOx: 7.4 μg/m³
SO₂: 2.5 μg/m³
CO: 139.8 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 03/12/2020 00:00

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου

PM₁₀: 13.9 μg/m³
PM₂.₅: 5.7 μg/m³
O₃: 86.4 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 3.1 μg/m³
NOx: 3.4 μg/m³
SO₂: 0.9 μg/m³
CO: 105.0 μg/m³
C₆H₆: 0.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 03/12/2020 00:00

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός

PM₁₀: 28.6 μg/m³
PM₂.₅: 16.7 μg/m³
O₃: 52.6 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 4.6 μg/m³
NOx: 5.2 μg/m³
SO₂: 2.1 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 03/12/2020 00:00

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός

O₃: 65.0 μg/m³
NO: 0.9 μg/m³
NO₂: 3.9 μg/m³
NOx: 5.2 μg/m³
SO₂: 1.8 μg/m³
CO: 142.0 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 03/12/2020 00:00

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 47.1 μg/m³
PM₂.₅: 30.1 μg/m³
O₃: 43.4 μg/m³
NO: 1.6 μg/m³
NO₂: 11.8 μg/m³
NOx: 14.3 μg/m³
SO₂: 0.4 μg/m³
CO: 240.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 03/12/2020 00:00