Επίπεδο Ρύπανσης

Ρύπος Χαμηλό (1) Μέτριο (2) Ψηλό (3) Πολύ Ψηλό (4)
PM₁₀ 0 - 50 50 - 100 100 - 200 > 200
PM₂.₅ 0 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100
O₃ 0 - 100 100 - 140 140 - 180 > 180
NO₂ 0 - 100 100 - 150 150 - 200 > 200
SO₂ 0 - 150 150 - 250 250 - 350 > 350
CO 0 - 7000 7000 - 15000 15000 - 20000 > 20000
C₆H₆ 0 - 5 5 - 10  10 - 15  > 15

Επεξήγηση Παραμέτρων

PM₁₀ Σωματίδια 10 μm [μg/m³]
PM₂.₅ Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³]
O₃ Όζον [μg/m³]
NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NO₂ Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³]
SO₂ Διοξείδιο Θείου [μg/m³]
CO Μονοξείδιο Άνθρακα [μg/m³]
C₆H₆ Βενζόλιο [μg/m³]
1

Παραλίμνι

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 28.9 μg/m³
PM₂.₅: 12.7 μg/m³
O₃: 53.9 μg/m³
NO: 17.8 μg/m³
NO₂: 35.8 μg/m³
NOx: 63.1 μg/m³
SO₂: 1.7 μg/m³
CO: 544.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/09/2019 08:00
1

Πάφος

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 45.8 μg/m³
PM₂.₅: 21.3 μg/m³
O₃: 27.3 μg/m³
NO: 19.2 μg/m³
NO₂: 65.3 μg/m³
NOx: 94.7 μg/m³
SO₂: 2.2 μg/m³
CO: 625.1 μg/m³
C₆H₆: 1.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/09/2019 08:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 17.1 μg/m³
PM₂.₅: 12.9 μg/m³
O₃: 55.4 μg/m³
NO: 3.6 μg/m³
NO₂: 28.5 μg/m³
NOx: 34.0 μg/m³
SO₂: 1.2 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/09/2019 08:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 39.3 μg/m³
NO: 4.6 μg/m³
NO₂: 40.3 μg/m³
NOx: 47.4 μg/m³
SO₂: 2.4 μg/m³
CO: 188.6 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/09/2019 08:00
2

Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου
PM₁₀: 12.3 μg/m³
PM₂.₅: 4.4 μg/m³
O₃: 122.2 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 1.3 μg/m³
NOx: 1.4 μg/m³
SO₂: 1.4 μg/m³
CO: 154.0 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/09/2019 08:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 17.1 μg/m³
PM₂.₅: 12.9 μg/m³
O₃: 55.4 μg/m³
NO: 3.6 μg/m³
NO₂: 28.5 μg/m³
NOx: 34.0 μg/m³
SO₂: 1.2 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/09/2019 08:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 39.3 μg/m³
NO: 4.6 μg/m³
NO₂: 40.3 μg/m³
NOx: 47.4 μg/m³
SO₂: 2.4 μg/m³
CO: 188.6 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/09/2019 08:00
1

Λάρνακα

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 49.9 μg/m³
PM₂.₅: 15.4 μg/m³
O₃: 28.0 μg/m³
NO: 23.5 μg/m³
NO₂: 63.7 μg/m³
NOx: 99.8 μg/m³
SO₂: 3.0 μg/m³
CO: 695.0 μg/m³
C₆H₆: 1.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/09/2019 08:00
2

Λεμεσός

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 58.4 μg/m³
O₃: 8.6 μg/m³
NO: 55.3 μg/m³
NO₂: 89.6 μg/m³
NOx: 174.3 μg/m³
SO₂: 4.0 μg/m³
CO: 800.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/09/2019 08:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 51.1 μg/m³
PM₂.₅: 19.6 μg/m³
O₃: 17.8 μg/m³
NO: 40.7 μg/m³
NO₂: 88.5 μg/m³
NOx: 150.9 μg/m³
SO₂: 3.3 μg/m³
CO: 885.6 μg/m³
C₆H₆: 2.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/09/2019 08:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 22.2 μg/m³
NO: 13.0 μg/m³
NO₂: 75.4 μg/m³
NOx: 95.3 μg/m³
SO₂: 1.8 μg/m³
CO: 381.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/09/2019 08:00
2

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 51.1 μg/m³
PM₂.₅: 19.6 μg/m³
O₃: 17.8 μg/m³
NO: 40.7 μg/m³
NO₂: 88.5 μg/m³
NOx: 150.9 μg/m³
SO₂: 3.3 μg/m³
CO: 885.6 μg/m³
C₆H₆: 2.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/09/2019 08:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 22.2 μg/m³
NO: 13.0 μg/m³
NO₂: 75.4 μg/m³
NOx: 95.3 μg/m³
SO₂: 1.8 μg/m³
CO: 381.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/09/2019 08:00
Οι τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων που εμφανίζονται στους σταθμούς αφορούν τιμές σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται επικυρωμένες.  
 
 
 
 
 

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 51.1 μg/m³
PM₂.₅: 19.6 μg/m³
O₃: 17.8 μg/m³
NO: 40.7 μg/m³
NO₂: 88.5 μg/m³
NOx: 150.9 μg/m³
SO₂: 3.3 μg/m³
CO: 885.6 μg/m³
C₆H₆: 2.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/09/2019 08:00

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός

O₃: 22.2 μg/m³
NO: 13.0 μg/m³
NO₂: 75.4 μg/m³
NOx: 95.3 μg/m³
SO₂: 1.8 μg/m³
CO: 381.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/09/2019 08:00

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 58.4 μg/m³
O₃: 8.6 μg/m³
NO: 55.3 μg/m³
NO₂: 89.6 μg/m³
NOx: 174.3 μg/m³
SO₂: 4.0 μg/m³
CO: 800.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/09/2019 08:00

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 49.9 μg/m³
PM₂.₅: 15.4 μg/m³
O₃: 28.0 μg/m³
NO: 23.5 μg/m³
NO₂: 63.7 μg/m³
NOx: 99.8 μg/m³
SO₂: 3.0 μg/m³
CO: 695.0 μg/m³
C₆H₆: 1.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/09/2019 08:00

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 45.8 μg/m³
PM₂.₅: 21.3 μg/m³
O₃: 27.3 μg/m³
NO: 19.2 μg/m³
NO₂: 65.3 μg/m³
NOx: 94.7 μg/m³
SO₂: 2.2 μg/m³
CO: 625.1 μg/m³
C₆H₆: 1.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/09/2019 08:00

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου

PM₁₀: 12.3 μg/m³
PM₂.₅: 4.4 μg/m³
O₃: 122.2 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 1.3 μg/m³
NOx: 1.4 μg/m³
SO₂: 1.4 μg/m³
CO: 154.0 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/09/2019 08:00

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός

PM₁₀: 17.1 μg/m³
PM₂.₅: 12.9 μg/m³
O₃: 55.4 μg/m³
NO: 3.6 μg/m³
NO₂: 28.5 μg/m³
NOx: 34.0 μg/m³
SO₂: 1.2 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/09/2019 08:00

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός

O₃: 39.3 μg/m³
NO: 4.6 μg/m³
NO₂: 40.3 μg/m³
NOx: 47.4 μg/m³
SO₂: 2.4 μg/m³
CO: 188.6 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/09/2019 08:00

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 28.9 μg/m³
PM₂.₅: 12.7 μg/m³
O₃: 53.9 μg/m³
NO: 17.8 μg/m³
NO₂: 35.8 μg/m³
NOx: 63.1 μg/m³
SO₂: 1.7 μg/m³
CO: 544.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 18/09/2019 08:00