Επίπεδο Ρύπανσης

Ρύπος Χαμηλό (1) Μέτριο (2) Ψηλό (3) Πολύ Ψηλό (4)
PM₁₀ 0 - 50 50 - 100 100 - 200 > 200
PM₂.₅ 0 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100
O₃ 0 - 100 100 - 140 140 - 180 > 180
NO₂ 0 - 100 100 - 150 150 - 200 > 200
SO₂ 0 - 150 150 - 250 250 - 350 > 350
CO 0 - 7000 7000 - 15000 15000 - 20000 > 20000
C₆H₆ 0 - 5 5 - 10  10 - 15  > 15

Επεξήγηση Παραμέτρων

PM₁₀ Σωματίδια 10 μm [μg/m³]
PM₂.₅ Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³]
O₃ Όζον [μg/m³]
NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NO₂ Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³]
SO₂ Διοξείδιο Θείου [μg/m³]
CO Μονοξείδιο Άνθρακα [μg/m³]
C₆H₆ Βενζόλιο [μg/m³]
1

Παραλίμνι

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 26.6 μg/m³
PM₂.₅: 11.2 μg/m³
O₃: 70.7 μg/m³
NO: 5.4 μg/m³
NO₂: 15.8 μg/m³
NOx: 24.1 μg/m³
SO₂: 2.1 μg/m³
CO: 293.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/05/2021 08:00
2

Πάφος

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 37.4 μg/m³
PM₂.₅: 14.0 μg/m³
O₃: 102.6 μg/m³
NO: 1.1 μg/m³
NO₂: 14.2 μg/m³
NOx: 16.0 μg/m³
SO₂: 1.0 μg/m³
CO: 318.4 μg/m³
C₆H₆: 0.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/05/2021 08:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 22.5 μg/m³
PM₂.₅: 6.4 μg/m³
O₃: 58.3 μg/m³
NO: 6.1 μg/m³
NO₂: 22.8 μg/m³
NOx: 32.2 μg/m³
SO₂: 0.9 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/05/2021 08:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 69.1 μg/m³
NO: 1.0 μg/m³
NO₂: 14.3 μg/m³
NOx: 15.8 μg/m³
SO₂: 1.1 μg/m³
CO: 138.5 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/05/2021 08:00
2

Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου
PM₁₀: 11.4 μg/m³
PM₂.₅: 4.3 μg/m³
O₃: 121.4 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 4.0 μg/m³
NOx: 4.2 μg/m³
SO₂: 0.4 μg/m³
CO: 149.3 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/05/2021 08:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 22.5 μg/m³
PM₂.₅: 6.4 μg/m³
O₃: 58.3 μg/m³
NO: 6.1 μg/m³
NO₂: 22.8 μg/m³
NOx: 32.2 μg/m³
SO₂: 0.9 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/05/2021 08:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 69.1 μg/m³
NO: 1.0 μg/m³
NO₂: 14.3 μg/m³
NOx: 15.8 μg/m³
SO₂: 1.1 μg/m³
CO: 138.5 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/05/2021 08:00
1

Λάρνακα

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 45.3 μg/m³
PM₂.₅: 19.0 μg/m³
O₃: 43.5 μg/m³
NO: 16.9 μg/m³
NO₂: 44.1 μg/m³
NOx: 70.1 μg/m³
SO₂: 3.8 μg/m³
CO: 451.4 μg/m³
C₆H₆: 1.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/05/2021 08:00
1

Λεμεσός

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 48.8 μg/m³
PM₂.₅: 15.1 μg/m³
O₃: 39.0 μg/m³
NO: 11.3 μg/m³
NO₂: 50.2 μg/m³
NOx: 67.6 μg/m³
SO₂: 1.2 μg/m³
CO: 463.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/05/2021 08:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 52.7 μg/m³
PM₂.₅: 21.5 μg/m³
O₃: 41.3 μg/m³
NO: 16.0 μg/m³
NO₂: 57.5 μg/m³
NOx: 82.1 μg/m³
SO₂: 3.4 μg/m³
CO: 442.8 μg/m³
C₆H₆: 1.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/05/2021 08:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 30.3 μg/m³
NO: 22.9 μg/m³
NO₂: 70.4 μg/m³
NOx: 105.5 μg/m³
SO₂: 3.0 μg/m³
CO: 479.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/05/2021 08:00
2

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 52.7 μg/m³
PM₂.₅: 21.5 μg/m³
O₃: 41.3 μg/m³
NO: 16.0 μg/m³
NO₂: 57.5 μg/m³
NOx: 82.1 μg/m³
SO₂: 3.4 μg/m³
CO: 442.8 μg/m³
C₆H₆: 1.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/05/2021 08:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 30.3 μg/m³
NO: 22.9 μg/m³
NO₂: 70.4 μg/m³
NOx: 105.5 μg/m³
SO₂: 3.0 μg/m³
CO: 479.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/05/2021 08:00
Οι τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων που εμφανίζονται στους σταθμούς αφορούν τιμές σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται επικυρωμένες.  
 
 
 
 
 

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 52.7 μg/m³
PM₂.₅: 21.5 μg/m³
O₃: 41.3 μg/m³
NO: 16.0 μg/m³
NO₂: 57.5 μg/m³
NOx: 82.1 μg/m³
SO₂: 3.4 μg/m³
CO: 442.8 μg/m³
C₆H₆: 1.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/05/2021 08:00

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός

O₃: 30.3 μg/m³
NO: 22.9 μg/m³
NO₂: 70.4 μg/m³
NOx: 105.5 μg/m³
SO₂: 3.0 μg/m³
CO: 479.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/05/2021 08:00

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 48.8 μg/m³
PM₂.₅: 15.1 μg/m³
O₃: 39.0 μg/m³
NO: 11.3 μg/m³
NO₂: 50.2 μg/m³
NOx: 67.6 μg/m³
SO₂: 1.2 μg/m³
CO: 463.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/05/2021 08:00

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 45.3 μg/m³
PM₂.₅: 19.0 μg/m³
O₃: 43.5 μg/m³
NO: 16.9 μg/m³
NO₂: 44.1 μg/m³
NOx: 70.1 μg/m³
SO₂: 3.8 μg/m³
CO: 451.4 μg/m³
C₆H₆: 1.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/05/2021 08:00

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 37.4 μg/m³
PM₂.₅: 14.0 μg/m³
O₃: 102.6 μg/m³
NO: 1.1 μg/m³
NO₂: 14.2 μg/m³
NOx: 16.0 μg/m³
SO₂: 1.0 μg/m³
CO: 318.4 μg/m³
C₆H₆: 0.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/05/2021 08:00

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου

PM₁₀: 11.4 μg/m³
PM₂.₅: 4.3 μg/m³
O₃: 121.4 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 4.0 μg/m³
NOx: 4.2 μg/m³
SO₂: 0.4 μg/m³
CO: 149.3 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/05/2021 08:00

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός

PM₁₀: 22.5 μg/m³
PM₂.₅: 6.4 μg/m³
O₃: 58.3 μg/m³
NO: 6.1 μg/m³
NO₂: 22.8 μg/m³
NOx: 32.2 μg/m³
SO₂: 0.9 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/05/2021 08:00

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός

O₃: 69.1 μg/m³
NO: 1.0 μg/m³
NO₂: 14.3 μg/m³
NOx: 15.8 μg/m³
SO₂: 1.1 μg/m³
CO: 138.5 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/05/2021 08:00

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 26.6 μg/m³
PM₂.₅: 11.2 μg/m³
O₃: 70.7 μg/m³
NO: 5.4 μg/m³
NO₂: 15.8 μg/m³
NOx: 24.1 μg/m³
SO₂: 2.1 μg/m³
CO: 293.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 12/05/2021 08:00