Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός PM₁₀: 116.8 μg/m³

Επίπεδο Ρύπανσης

Ρύπος Χαμηλό (1) Μέτριο (2) Ψηλό (3) Πολύ Ψηλό (4)
PM₁₀ 0 - 50 50 - 100 100 - 200 > 200
PM₂.₅ 0 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100
O₃ 0 - 100 100 - 140 140 - 180 > 180
NO₂ 0 - 100 100 - 150 150 - 200 > 200
SO₂ 0 - 150 150 - 250 250 - 350 > 350
CO 0 - 7000 7000 - 15000 15000 - 20000 > 20000
C₆H₆ 0 - 5 5 - 10  10 - 15  > 15

Επεξήγηση Παραμέτρων

PM₁₀ Σωματίδια 10 μm [μg/m³]
PM₂.₅ Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³]
O₃ Όζον [μg/m³]
NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NO₂ Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³]
SO₂ Διοξείδιο Θείου [μg/m³]
CO Μονοξείδιο Άνθρακα [μg/m³]
C₆H₆ Βενζόλιο [μg/m³]
2

Παραλίμνι

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 56.8 μg/m³
PM₂.₅: 17.0 μg/m³
O₃: 18.2 μg/m³
NO: 77.6 μg/m³
NO₂: 58.5 μg/m³
NOx: 177.5 μg/m³
SO₂: 2.6 μg/m³
CO: 611.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 26/10/2020 08:00
2

Πάφος

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 73.8 μg/m³
PM₂.₅: 25.9 μg/m³
O₃: 8.7 μg/m³
NO: 93.6 μg/m³
NO₂: 94.3 μg/m³
NOx: 238.0 μg/m³
SO₂: 0.6 μg/m³
CO: 854.3 μg/m³
C₆H₆: 3.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 26/10/2020 08:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 41.6 μg/m³
PM₂.₅: 9.6 μg/m³
O₃: 37.2 μg/m³
NO: 13.0 μg/m³
NO₂: 37.7 μg/m³
NOx: 57.6 μg/m³
SO₂: 2.5 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 26/10/2020 08:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 60.8 μg/m³
NO: 1.5 μg/m³
NO₂: 10.6 μg/m³
NOx: 12.9 μg/m³
SO₂: 1.8 μg/m³
CO: 192.1 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 26/10/2020 08:00
1

Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου
PM₁₀: 30.2 μg/m³
PM₂.₅: 8.3 μg/m³
O₃: 96.8 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 2.1 μg/m³
NOx: 2.3 μg/m³
SO₂: 1.6 μg/m³
CO: 102.3 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 26/10/2020 08:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 41.6 μg/m³
PM₂.₅: 9.6 μg/m³
O₃: 37.2 μg/m³
NO: 13.0 μg/m³
NO₂: 37.7 μg/m³
NOx: 57.6 μg/m³
SO₂: 2.5 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 26/10/2020 08:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 60.8 μg/m³
NO: 1.5 μg/m³
NO₂: 10.6 μg/m³
NOx: 12.9 μg/m³
SO₂: 1.8 μg/m³
CO: 192.1 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 26/10/2020 08:00
2

Λάρνακα

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 69.6 μg/m³
PM₂.₅: 13.7 μg/m³
O₃: 13.3 μg/m³
NO: 59.3 μg/m³
NO₂: 84.7 μg/m³
NOx: 175.6 μg/m³
SO₂: 4.1 μg/m³
CO: 745.7 μg/m³
C₆H₆: 2.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 26/10/2020 08:00
3

Λεμεσός

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 116.8 μg/m³
O₃: 4.4 μg/m³
NO: 132.8 μg/m³
NO₂: 96.3 μg/m³
NOx: 300.0 μg/m³
SO₂: 4.2 μg/m³
CO: 1443.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 26/10/2020 08:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 95.7 μg/m³
PM₂.₅: 33.0 μg/m³
O₃: 4.2 μg/m³
NO: 136.6 μg/m³
NO₂: 99.9 μg/m³
NOx: 309.4 μg/m³
SO₂: 3.7 μg/m³
CO: 1328.4 μg/m³
C₆H₆: 3.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 26/10/2020 08:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 20.0 μg/m³
NO: 18.7 μg/m³
NO₂: 65.9 μg/m³
NOx: 94.6 μg/m³
SO₂: 1.7 μg/m³
CO: 466.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 26/10/2020 08:00
2

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 95.7 μg/m³
PM₂.₅: 33.0 μg/m³
O₃: 4.2 μg/m³
NO: 136.6 μg/m³
NO₂: 99.9 μg/m³
NOx: 309.4 μg/m³
SO₂: 3.7 μg/m³
CO: 1328.4 μg/m³
C₆H₆: 3.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 26/10/2020 08:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 20.0 μg/m³
NO: 18.7 μg/m³
NO₂: 65.9 μg/m³
NOx: 94.6 μg/m³
SO₂: 1.7 μg/m³
CO: 466.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 26/10/2020 08:00
Οι τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων που εμφανίζονται στους σταθμούς αφορούν τιμές σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται επικυρωμένες.  
 
 
 
 
 

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 95.7 μg/m³
PM₂.₅: 33.0 μg/m³
O₃: 4.2 μg/m³
NO: 136.6 μg/m³
NO₂: 99.9 μg/m³
NOx: 309.4 μg/m³
SO₂: 3.7 μg/m³
CO: 1328.4 μg/m³
C₆H₆: 3.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 26/10/2020 08:00

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός

O₃: 20.0 μg/m³
NO: 18.7 μg/m³
NO₂: 65.9 μg/m³
NOx: 94.6 μg/m³
SO₂: 1.7 μg/m³
CO: 466.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 26/10/2020 08:00

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 116.8 μg/m³
O₃: 4.4 μg/m³
NO: 132.8 μg/m³
NO₂: 96.3 μg/m³
NOx: 300.0 μg/m³
SO₂: 4.2 μg/m³
CO: 1443.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 26/10/2020 08:00

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 69.6 μg/m³
PM₂.₅: 13.7 μg/m³
O₃: 13.3 μg/m³
NO: 59.3 μg/m³
NO₂: 84.7 μg/m³
NOx: 175.6 μg/m³
SO₂: 4.1 μg/m³
CO: 745.7 μg/m³
C₆H₆: 2.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 26/10/2020 08:00

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 73.8 μg/m³
PM₂.₅: 25.9 μg/m³
O₃: 8.7 μg/m³
NO: 93.6 μg/m³
NO₂: 94.3 μg/m³
NOx: 238.0 μg/m³
SO₂: 0.6 μg/m³
CO: 854.3 μg/m³
C₆H₆: 3.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 26/10/2020 08:00

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου

PM₁₀: 30.2 μg/m³
PM₂.₅: 8.3 μg/m³
O₃: 96.8 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 2.1 μg/m³
NOx: 2.3 μg/m³
SO₂: 1.6 μg/m³
CO: 102.3 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 26/10/2020 08:00

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός

PM₁₀: 41.6 μg/m³
PM₂.₅: 9.6 μg/m³
O₃: 37.2 μg/m³
NO: 13.0 μg/m³
NO₂: 37.7 μg/m³
NOx: 57.6 μg/m³
SO₂: 2.5 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 26/10/2020 08:00

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός

O₃: 60.8 μg/m³
NO: 1.5 μg/m³
NO₂: 10.6 μg/m³
NOx: 12.9 μg/m³
SO₂: 1.8 μg/m³
CO: 192.1 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 26/10/2020 08:00

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 56.8 μg/m³
PM₂.₅: 17.0 μg/m³
O₃: 18.2 μg/m³
NO: 77.6 μg/m³
NO₂: 58.5 μg/m³
NOx: 177.5 μg/m³
SO₂: 2.6 μg/m³
CO: 611.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 26/10/2020 08:00