Επίπεδο Ρύπανσης

Ρύπος Χαμηλό (1) Μέτριο (2) Ψηλό (3) Πολύ Ψηλό (4)
PM₁₀ 0 - 50 50 - 100 100 - 200 > 200
PM₂.₅ 0 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100
O₃ 0 - 100 100 - 140 140 - 180 > 180
NO₂ 0 - 100 100 - 150 150 - 200 > 200
SO₂ 0 - 150 150 - 250 250 - 350 > 350
CO 0 - 7000 7000 - 15000 15000 - 20000 > 20000
C₆H₆ 0 - 5 5 - 10  10 - 15  > 15

Επεξήγηση Παραμέτρων

PM₁₀ Σωματίδια 10 μm [μg/m³]
PM₂.₅ Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³]
O₃ Όζον [μg/m³]
NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NO₂ Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³]
SO₂ Διοξείδιο Θείου [μg/m³]
CO Μονοξείδιο Άνθρακα [μg/m³]
C₆H₆ Βενζόλιο [μg/m³]
1

Παραλίμνι

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 23.3 μg/m³
PM₂.₅: 8.0 μg/m³
O₃: 55.6 μg/m³
NO: 13.7 μg/m³
NO₂: 32.1 μg/m³
NOx: 53.1 μg/m³
SO₂: 1.8 μg/m³
CO: 365.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/03/2021 09:00
2

Πάφος

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 59.4 μg/m³
PM₂.₅: 28.0 μg/m³
O₃: 73.3 μg/m³
NO: 6.0 μg/m³
NO₂: 18.8 μg/m³
NOx: 27.9 μg/m³
SO₂: 1.4 μg/m³
CO: 238.9 μg/m³
C₆H₆: 1.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/03/2021 09:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 17.8 μg/m³
PM₂.₅: 11.3 μg/m³
O₃: 65.7 μg/m³
NO: 1.0 μg/m³
NO₂: 7.5 μg/m³
NOx: 9.1 μg/m³
SO₂: 1.7 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/03/2021 09:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 65.1 μg/m³
NO: 0.8 μg/m³
NO₂: 9.8 μg/m³
NOx: 11.1 μg/m³
SO₂: 1.9 μg/m³
CO: 161.8 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/03/2021 09:00
1

Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου
PM₁₀: 12.1 μg/m³
PM₂.₅: 9.6 μg/m³
O₃: 82.1 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 4.4 μg/m³
NOx: 4.5 μg/m³
SO₂: 0.8 μg/m³
CO: 286.0 μg/m³
C₆H₆: 0.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/03/2021 09:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 17.8 μg/m³
PM₂.₅: 11.3 μg/m³
O₃: 65.7 μg/m³
NO: 1.0 μg/m³
NO₂: 7.5 μg/m³
NOx: 9.1 μg/m³
SO₂: 1.7 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/03/2021 09:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 65.1 μg/m³
NO: 0.8 μg/m³
NO₂: 9.8 μg/m³
NOx: 11.1 μg/m³
SO₂: 1.9 μg/m³
CO: 161.8 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/03/2021 09:00
1

Λάρνακα

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 26.8 μg/m³
PM₂.₅: 15.6 μg/m³
O₃: 22.6 μg/m³
NO: 42.8 μg/m³
NO₂: 62.8 μg/m³
NOx: 128.5 μg/m³
SO₂: 4.5 μg/m³
CO: 667.0 μg/m³
C₆H₆: 2.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/03/2021 09:00
1

Λεμεσός

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 36.6 μg/m³
O₃: 33.0 μg/m³
NO: 38.9 μg/m³
NO₂: 56.4 μg/m³
NOx: 116.1 μg/m³
SO₂: 2.0 μg/m³
CO: 571.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/03/2021 09:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 31.4 μg/m³
PM₂.₅: 10.3 μg/m³
O₃: 44.5 μg/m³
NO: 5.3 μg/m³
NO₂: 30.6 μg/m³
NOx: 38.8 μg/m³
SO₂: 2.8 μg/m³
CO: 399.5 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/03/2021 09:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 33.7 μg/m³
NO: 15.5 μg/m³
NO₂: 53.0 μg/m³
NOx: 76.8 μg/m³
SO₂: 2.7 μg/m³
CO: 626.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/03/2021 09:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 31.4 μg/m³
PM₂.₅: 10.3 μg/m³
O₃: 44.5 μg/m³
NO: 5.3 μg/m³
NO₂: 30.6 μg/m³
NOx: 38.8 μg/m³
SO₂: 2.8 μg/m³
CO: 399.5 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/03/2021 09:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 33.7 μg/m³
NO: 15.5 μg/m³
NO₂: 53.0 μg/m³
NOx: 76.8 μg/m³
SO₂: 2.7 μg/m³
CO: 626.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/03/2021 09:00
Οι τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων που εμφανίζονται στους σταθμούς αφορούν τιμές σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται επικυρωμένες.  
 
 
 
 
 

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 31.4 μg/m³
PM₂.₅: 10.3 μg/m³
O₃: 44.5 μg/m³
NO: 5.3 μg/m³
NO₂: 30.6 μg/m³
NOx: 38.8 μg/m³
SO₂: 2.8 μg/m³
CO: 399.5 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/03/2021 09:00

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός

O₃: 33.7 μg/m³
NO: 15.5 μg/m³
NO₂: 53.0 μg/m³
NOx: 76.8 μg/m³
SO₂: 2.7 μg/m³
CO: 626.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/03/2021 09:00

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 36.6 μg/m³
O₃: 33.0 μg/m³
NO: 38.9 μg/m³
NO₂: 56.4 μg/m³
NOx: 116.1 μg/m³
SO₂: 2.0 μg/m³
CO: 571.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/03/2021 09:00

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 26.8 μg/m³
PM₂.₅: 15.6 μg/m³
O₃: 22.6 μg/m³
NO: 42.8 μg/m³
NO₂: 62.8 μg/m³
NOx: 128.5 μg/m³
SO₂: 4.5 μg/m³
CO: 667.0 μg/m³
C₆H₆: 2.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/03/2021 09:00

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 59.4 μg/m³
PM₂.₅: 28.0 μg/m³
O₃: 73.3 μg/m³
NO: 6.0 μg/m³
NO₂: 18.8 μg/m³
NOx: 27.9 μg/m³
SO₂: 1.4 μg/m³
CO: 238.9 μg/m³
C₆H₆: 1.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/03/2021 09:00

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου

PM₁₀: 12.1 μg/m³
PM₂.₅: 9.6 μg/m³
O₃: 82.1 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 4.4 μg/m³
NOx: 4.5 μg/m³
SO₂: 0.8 μg/m³
CO: 286.0 μg/m³
C₆H₆: 0.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/03/2021 09:00

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός

PM₁₀: 17.8 μg/m³
PM₂.₅: 11.3 μg/m³
O₃: 65.7 μg/m³
NO: 1.0 μg/m³
NO₂: 7.5 μg/m³
NOx: 9.1 μg/m³
SO₂: 1.7 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/03/2021 09:00

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός

O₃: 65.1 μg/m³
NO: 0.8 μg/m³
NO₂: 9.8 μg/m³
NOx: 11.1 μg/m³
SO₂: 1.9 μg/m³
CO: 161.8 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/03/2021 09:00

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 23.3 μg/m³
PM₂.₅: 8.0 μg/m³
O₃: 55.6 μg/m³
NO: 13.7 μg/m³
NO₂: 32.1 μg/m³
NOx: 53.1 μg/m³
SO₂: 1.8 μg/m³
CO: 365.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 02/03/2021 09:00