Επίπεδο Ρύπανσης

Ρύπος Χαμηλό (1) Μέτριο (2) Ψηλό (3) Πολύ Ψηλό (4)
PM₁₀ 0 - 50 50 - 100 100 - 200 > 200
PM₂.₅ 0 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100
O₃ 0 - 100 100 - 140 140 - 180 > 180
NO₂ 0 - 100 100 - 150 150 - 200 > 200
SO₂ 0 - 150 150 - 250 250 - 350 > 350
CO 0 - 7000 7000 - 15000 15000 - 20000 > 20000
C₆H₆ 0 - 5 5 - 10  10 - 15  > 15

Επεξήγηση Παραμέτρων

PM₁₀ Σωματίδια 10 μm [μg/m³]
PM₂.₅ Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³]
O₃ Όζον [μg/m³]
NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NO₂ Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³]
SO₂ Διοξείδιο Θείου [μg/m³]
CO Μονοξείδιο Άνθρακα [μg/m³]
C₆H₆ Βενζόλιο [μg/m³]
1

Παραλίμνι

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 26.6 μg/m³
PM₂.₅: 18.1 μg/m³
O₃: 68.4 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 7.8 μg/m³
NOx: 8.3 μg/m³
SO₂: 3.1 μg/m³
CO: 269.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 20/10/2019 06:00
1

Πάφος

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 30.6 μg/m³
PM₂.₅: 20.4 μg/m³
O₃: 77.4 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 5.7 μg/m³
NOx: 6.2 μg/m³
SO₂: 0.7 μg/m³
CO: 284.4 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 20/10/2019 06:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 37.7 μg/m³
PM₂.₅: 32.2 μg/m³
O₃: 44.1 μg/m³
NO: 0.8 μg/m³
NO₂: 7.3 μg/m³
NOx: 8.5 μg/m³
SO₂: 0.5 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 20/10/2019 06:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 40.6 μg/m³
NO: 1.0 μg/m³
NO₂: 11.4 μg/m³
NOx: 13.0 μg/m³
SO₂: 2.1 μg/m³
CO: 89.5 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 20/10/2019 06:00
2

Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου
PM₁₀: 25.0 μg/m³
PM₂.₅: 19.9 μg/m³
O₃: 103.5 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 1.1 μg/m³
NOx: 1.2 μg/m³
SO₂: 8.4 μg/m³
CO: 107.4 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 20/10/2019 06:00
2

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 37.7 μg/m³
PM₂.₅: 32.2 μg/m³
O₃: 44.1 μg/m³
NO: 0.8 μg/m³
NO₂: 7.3 μg/m³
NOx: 8.5 μg/m³
SO₂: 0.5 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 20/10/2019 06:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 40.6 μg/m³
NO: 1.0 μg/m³
NO₂: 11.4 μg/m³
NOx: 13.0 μg/m³
SO₂: 2.1 μg/m³
CO: 89.5 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 20/10/2019 06:00
2

Λάρνακα

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 39.4 μg/m³
PM₂.₅: 26.1 μg/m³
O₃: 80.3 μg/m³
NO: 1.5 μg/m³
NO₂: 8.9 μg/m³
NOx: 11.1 μg/m³
SO₂: 5.5 μg/m³
CO: 303.7 μg/m³
C₆H₆: 0.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 20/10/2019 06:00
1

Λεμεσός

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 32.7 μg/m³
O₃: 39.6 μg/m³
NO: 2.0 μg/m³
NO₂: 15.1 μg/m³
NOx: 18.1 μg/m³
SO₂: Δεν Μετρήθηκε
CO: 306.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 20/10/2019 06:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 45.5 μg/m³
PM₂.₅: 37.2 μg/m³
O₃: 30.8 μg/m³
NO: 1.7 μg/m³
NO₂: 26.0 μg/m³
NOx: 28.6 μg/m³
SO₂: 4.2 μg/m³
CO: 279.4 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 20/10/2019 06:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 51.3 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 11.9 μg/m³
NOx: 12.4 μg/m³
SO₂: 3.4 μg/m³
CO: 92.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 20/10/2019 06:00
2

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 45.5 μg/m³
PM₂.₅: 37.2 μg/m³
O₃: 30.8 μg/m³
NO: 1.7 μg/m³
NO₂: 26.0 μg/m³
NOx: 28.6 μg/m³
SO₂: 4.2 μg/m³
CO: 279.4 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 20/10/2019 06:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 51.3 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 11.9 μg/m³
NOx: 12.4 μg/m³
SO₂: 3.4 μg/m³
CO: 92.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 20/10/2019 06:00
Οι τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων που εμφανίζονται στους σταθμούς αφορούν τιμές σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται επικυρωμένες.  
 
 
 
 
 

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 45.5 μg/m³
PM₂.₅: 37.2 μg/m³
O₃: 30.8 μg/m³
NO: 1.7 μg/m³
NO₂: 26.0 μg/m³
NOx: 28.6 μg/m³
SO₂: 4.2 μg/m³
CO: 279.4 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 20/10/2019 06:00

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός

O₃: 51.3 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 11.9 μg/m³
NOx: 12.4 μg/m³
SO₂: 3.4 μg/m³
CO: 92.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 20/10/2019 06:00

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 32.7 μg/m³
O₃: 39.6 μg/m³
NO: 2.0 μg/m³
NO₂: 15.1 μg/m³
NOx: 18.1 μg/m³
SO₂: Δεν Μετρήθηκε
CO: 306.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 20/10/2019 06:00

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 39.4 μg/m³
PM₂.₅: 26.1 μg/m³
O₃: 80.3 μg/m³
NO: 1.5 μg/m³
NO₂: 8.9 μg/m³
NOx: 11.1 μg/m³
SO₂: 5.5 μg/m³
CO: 303.7 μg/m³
C₆H₆: 0.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 20/10/2019 06:00

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 30.6 μg/m³
PM₂.₅: 20.4 μg/m³
O₃: 77.4 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 5.7 μg/m³
NOx: 6.2 μg/m³
SO₂: 0.7 μg/m³
CO: 284.4 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 20/10/2019 06:00

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου

PM₁₀: 25.0 μg/m³
PM₂.₅: 19.9 μg/m³
O₃: 103.5 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 1.1 μg/m³
NOx: 1.2 μg/m³
SO₂: 8.4 μg/m³
CO: 107.4 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 20/10/2019 06:00

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός

PM₁₀: 37.7 μg/m³
PM₂.₅: 32.2 μg/m³
O₃: 44.1 μg/m³
NO: 0.8 μg/m³
NO₂: 7.3 μg/m³
NOx: 8.5 μg/m³
SO₂: 0.5 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 20/10/2019 06:00

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός

O₃: 40.6 μg/m³
NO: 1.0 μg/m³
NO₂: 11.4 μg/m³
NOx: 13.0 μg/m³
SO₂: 2.1 μg/m³
CO: 89.5 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 20/10/2019 06:00

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 26.6 μg/m³
PM₂.₅: 18.1 μg/m³
O₃: 68.4 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 7.8 μg/m³
NOx: 8.3 μg/m³
SO₂: 3.1 μg/m³
CO: 269.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 20/10/2019 06:00