Επίπεδο Ρύπανσης

Ρύπος Χαμηλό (1) Μέτριο (2) Ψηλό (3) Πολύ Ψηλό (4)
PM₁₀ 0 - 50 50 - 100 100 - 200 > 200
PM₂.₅ 0 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100
O₃ 0 - 100 100 - 140 140 - 180 > 180
NO₂ 0 - 100 100 - 150 150 - 200 > 200
SO₂ 0 - 150 150 - 250 250 - 350 > 350
CO 0 - 7000 7000 - 15000 15000 - 20000 > 20000
C₆H₆ 0 - 5 5 - 10  10 - 15  > 15

Επεξήγηση Παραμέτρων

PM₁₀ Σωματίδια 10 μm [μg/m³]
PM₂.₅ Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³]
O₃ Όζον [μg/m³]
NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NO₂ Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³]
SO₂ Διοξείδιο Θείου [μg/m³]
CO Μονοξείδιο Άνθρακα [μg/m³]
C₆H₆ Βενζόλιο [μg/m³]
1

Παραλίμνι

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 49.2 μg/m³
PM₂.₅: 23.4 μg/m³
O₃: 73.8 μg/m³
NO: 4.7 μg/m³
NO₂: 15.2 μg/m³
NOx: 22.4 μg/m³
SO₂: 2.1 μg/m³
CO: 362.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/07/2020 20:00
1

Πάφος

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός
O₃: 83.2 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 2.9 μg/m³
NOx: 3.5 μg/m³
SO₂: 2.5 μg/m³
CO: 174.7 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/07/2020 20:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 40.9 μg/m³
PM₂.₅: 14.6 μg/m³
O₃: 79.6 μg/m³
NO: 0.8 μg/m³
NO₂: 4.5 μg/m³
NOx: 5.8 μg/m³
SO₂: 1.1 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/07/2020 20:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 55.5 μg/m³
NO: 1.3 μg/m³
NO₂: 20.8 μg/m³
NOx: 22.8 μg/m³
SO₂: 3.1 μg/m³
CO: 265.4 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/07/2020 20:00
2

Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου
PM₁₀: 52.2 μg/m³
PM₂.₅: 32.9 μg/m³
O₃: 81.0 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 1.7 μg/m³
NOx: 2.2 μg/m³
SO₂: 1.1 μg/m³
CO: 179.9 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/07/2020 20:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 40.9 μg/m³
PM₂.₅: 14.6 μg/m³
O₃: 79.6 μg/m³
NO: 0.8 μg/m³
NO₂: 4.5 μg/m³
NOx: 5.8 μg/m³
SO₂: 1.1 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/07/2020 20:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 55.5 μg/m³
NO: 1.3 μg/m³
NO₂: 20.8 μg/m³
NOx: 22.8 μg/m³
SO₂: 3.1 μg/m³
CO: 265.4 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/07/2020 20:00
2

Λάρνακα

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 53.9 μg/m³
PM₂.₅: 28.3 μg/m³
O₃: 68.9 μg/m³
NO: 1.2 μg/m³
NO₂: 18.1 μg/m³
NOx: 19.8 μg/m³
SO₂: 1.7 μg/m³
CO: 302.6 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/07/2020 20:00
1

Λεμεσός

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 45.8 μg/m³
O₃: 66.2 μg/m³
NO: 2.6 μg/m³
NO₂: 19.3 μg/m³
NOx: 23.2 μg/m³
SO₂: 3.2 μg/m³
CO: 482.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/07/2020 20:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 49.3 μg/m³
PM₂.₅: 24.4 μg/m³
O₃: 79.1 μg/m³
NO: 3.7 μg/m³
NO₂: 19.0 μg/m³
NOx: 24.6 μg/m³
SO₂: 0.3 μg/m³
CO: 401.9 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/07/2020 20:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 82.8 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 14.3 μg/m³
NOx: 15.3 μg/m³
SO₂: 1.0 μg/m³
CO: 293.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/07/2020 20:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 49.3 μg/m³
PM₂.₅: 24.4 μg/m³
O₃: 79.1 μg/m³
NO: 3.7 μg/m³
NO₂: 19.0 μg/m³
NOx: 24.6 μg/m³
SO₂: 0.3 μg/m³
CO: 401.9 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/07/2020 20:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 82.8 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 14.3 μg/m³
NOx: 15.3 μg/m³
SO₂: 1.0 μg/m³
CO: 293.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/07/2020 20:00
Οι τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων που εμφανίζονται στους σταθμούς αφορούν τιμές σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται επικυρωμένες.  
 
 
 
 
 

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 49.3 μg/m³
PM₂.₅: 24.4 μg/m³
O₃: 79.1 μg/m³
NO: 3.7 μg/m³
NO₂: 19.0 μg/m³
NOx: 24.6 μg/m³
SO₂: 0.3 μg/m³
CO: 401.9 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/07/2020 20:00

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός

O₃: 82.8 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 14.3 μg/m³
NOx: 15.3 μg/m³
SO₂: 1.0 μg/m³
CO: 293.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/07/2020 20:00

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 45.8 μg/m³
O₃: 66.2 μg/m³
NO: 2.6 μg/m³
NO₂: 19.3 μg/m³
NOx: 23.2 μg/m³
SO₂: 3.2 μg/m³
CO: 482.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/07/2020 20:00

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 53.9 μg/m³
PM₂.₅: 28.3 μg/m³
O₃: 68.9 μg/m³
NO: 1.2 μg/m³
NO₂: 18.1 μg/m³
NOx: 19.8 μg/m³
SO₂: 1.7 μg/m³
CO: 302.6 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/07/2020 20:00

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός

O₃: 83.2 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 2.9 μg/m³
NOx: 3.5 μg/m³
SO₂: 2.5 μg/m³
CO: 174.7 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/07/2020 20:00

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου

PM₁₀: 52.2 μg/m³
PM₂.₅: 32.9 μg/m³
O₃: 81.0 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 1.7 μg/m³
NOx: 2.2 μg/m³
SO₂: 1.1 μg/m³
CO: 179.9 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/07/2020 20:00

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός

PM₁₀: 40.9 μg/m³
PM₂.₅: 14.6 μg/m³
O₃: 79.6 μg/m³
NO: 0.8 μg/m³
NO₂: 4.5 μg/m³
NOx: 5.8 μg/m³
SO₂: 1.1 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/07/2020 20:00

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός

O₃: 55.5 μg/m³
NO: 1.3 μg/m³
NO₂: 20.8 μg/m³
NOx: 22.8 μg/m³
SO₂: 3.1 μg/m³
CO: 265.4 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/07/2020 20:00

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 49.2 μg/m³
PM₂.₅: 23.4 μg/m³
O₃: 73.8 μg/m³
NO: 4.7 μg/m³
NO₂: 15.2 μg/m³
NOx: 22.4 μg/m³
SO₂: 2.1 μg/m³
CO: 362.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 13/07/2020 20:00