Επίπεδο Ρύπανσης

Ρύπος Χαμηλό (1) Μέτριο (2) Ψηλό (3) Πολύ Ψηλό (4)
PM₁₀ 0 - 50 50 - 100 100 - 200 > 200
PM₂.₅ 0 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100
O₃ 0 - 100 100 - 140 140 - 180 > 180
NO₂ 0 - 100 100 - 150 150 - 200 > 200
SO₂ 0 - 150 150 - 250 250 - 350 > 350
CO 0 - 7000 7000 - 15000 15000 - 20000 > 20000
C₆H₆ 0 - 5 5 - 10  10 - 15  > 15

Επεξήγηση Παραμέτρων

PM₁₀ Σωματίδια 10 μm [μg/m³]
PM₂.₅ Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³]
O₃ Όζον [μg/m³]
NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NO₂ Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³]
SO₂ Διοξείδιο Θείου [μg/m³]
CO Μονοξείδιο Άνθρακα [μg/m³]
C₆H₆ Βενζόλιο [μg/m³]
2

Παραλίμνι

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 39.0 μg/m³
PM₂.₅: 31.1 μg/m³
O₃: 28.0 μg/m³
NO: 30.2 μg/m³
NO₂: 51.9 μg/m³
NOx: 98.2 μg/m³
SO₂: 3.0 μg/m³
CO: 956.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/02/2019 20:00
1

Πάφος

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός
O₃: 79.5 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 6.9 μg/m³
NOx: 7.6 μg/m³
SO₂: 1.6 μg/m³
CO: 237.7 μg/m³
C₆H₆: 0.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/02/2019 20:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 14.7 μg/m³
PM₂.₅: 7.7 μg/m³
O₃: 50.3 μg/m³
NO: 2.0 μg/m³
NO₂: 13.9 μg/m³
NOx: 17.0 μg/m³
SO₂: 0.9 μg/m³
C₆H₆: 0.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/02/2019 20:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 58.3 μg/m³
NO: 1.3 μg/m³
NO₂: 10.4 μg/m³
NOx: 12.4 μg/m³
SO₂: 1.8 μg/m³
CO: 297.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/02/2019 20:00
1

Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου
PM₁₀: 0.0 μg/m³
PM₂.₅: Δεν Μετρήθηκε
O₃: 82.1 μg/m³
NO: Δεν Μετρήθηκε
NO₂: 4.3 μg/m³
NOx: 4.2 μg/m³
SO₂: 1.1 μg/m³
CO: 232.3 μg/m³
C₆H₆: 1.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/02/2019 20:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 14.7 μg/m³
PM₂.₅: 7.7 μg/m³
O₃: 50.3 μg/m³
NO: 2.0 μg/m³
NO₂: 13.9 μg/m³
NOx: 17.0 μg/m³
SO₂: 0.9 μg/m³
C₆H₆: 0.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/02/2019 20:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 58.3 μg/m³
NO: 1.3 μg/m³
NO₂: 10.4 μg/m³
NOx: 12.4 μg/m³
SO₂: 1.8 μg/m³
CO: 297.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/02/2019 20:00
1

Λάρνακα

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 32.0 μg/m³
PM₂.₅: 24.6 μg/m³
O₃: 18.3 μg/m³
NO: 9.8 μg/m³
NO₂: 49.6 μg/m³
NOx: 64.6 μg/m³
SO₂: 2.5 μg/m³
CO: 699.6 μg/m³
C₆H₆: 3.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/02/2019 20:00
1

Λεμεσός

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 33.3 μg/m³
O₃: 41.7 μg/m³
NO: 6.7 μg/m³
NO₂: 35.1 μg/m³
NOx: 45.4 μg/m³
SO₂: 0.3 μg/m³
CO: 594.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/02/2019 20:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 26.0 μg/m³
PM₂.₅: 8.3 μg/m³
O₃: 2.9 μg/m³
NO: 46.4 μg/m³
NO₂: 65.2 μg/m³
NOx: 136.4 μg/m³
SO₂: 3.4 μg/m³
CO: 991.2 μg/m³
C₆H₆: 1.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/02/2019 20:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 14.6 μg/m³
NO: 8.2 μg/m³
NO₂: 61.2 μg/m³
NOx: 73.8 μg/m³
SO₂: 3.6 μg/m³
CO: 820.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/02/2019 20:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 26.0 μg/m³
PM₂.₅: 8.3 μg/m³
O₃: 2.9 μg/m³
NO: 46.4 μg/m³
NO₂: 65.2 μg/m³
NOx: 136.4 μg/m³
SO₂: 3.4 μg/m³
CO: 991.2 μg/m³
C₆H₆: 1.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/02/2019 20:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 14.6 μg/m³
NO: 8.2 μg/m³
NO₂: 61.2 μg/m³
NOx: 73.8 μg/m³
SO₂: 3.6 μg/m³
CO: 820.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/02/2019 20:00
Οι τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων που εμφανίζονται στους σταθμούς αφορούν τιμές σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται επικυρωμένες.  
 
 
 
 
 

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 26.0 μg/m³
PM₂.₅: 8.3 μg/m³
O₃: 2.9 μg/m³
NO: 46.4 μg/m³
NO₂: 65.2 μg/m³
NOx: 136.4 μg/m³
SO₂: 3.4 μg/m³
CO: 991.2 μg/m³
C₆H₆: 1.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/02/2019 20:00

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός

O₃: 14.6 μg/m³
NO: 8.2 μg/m³
NO₂: 61.2 μg/m³
NOx: 73.8 μg/m³
SO₂: 3.6 μg/m³
CO: 820.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/02/2019 20:00

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 33.3 μg/m³
O₃: 41.7 μg/m³
NO: 6.7 μg/m³
NO₂: 35.1 μg/m³
NOx: 45.4 μg/m³
SO₂: 0.3 μg/m³
CO: 594.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/02/2019 20:00

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 32.0 μg/m³
PM₂.₅: 24.6 μg/m³
O₃: 18.3 μg/m³
NO: 9.8 μg/m³
NO₂: 49.6 μg/m³
NOx: 64.6 μg/m³
SO₂: 2.5 μg/m³
CO: 699.6 μg/m³
C₆H₆: 3.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/02/2019 20:00

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός

O₃: 79.5 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 6.9 μg/m³
NOx: 7.6 μg/m³
SO₂: 1.6 μg/m³
CO: 237.7 μg/m³
C₆H₆: 0.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/02/2019 20:00

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου

PM₁₀: 0.0 μg/m³
PM₂.₅: Δεν Μετρήθηκε
O₃: 82.1 μg/m³
NO: Δεν Μετρήθηκε
NO₂: 4.3 μg/m³
NOx: 4.2 μg/m³
SO₂: 1.1 μg/m³
CO: 232.3 μg/m³
C₆H₆: 1.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/02/2019 20:00

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός

PM₁₀: 14.7 μg/m³
PM₂.₅: 7.7 μg/m³
O₃: 50.3 μg/m³
NO: 2.0 μg/m³
NO₂: 13.9 μg/m³
NOx: 17.0 μg/m³
SO₂: 0.9 μg/m³
C₆H₆: 0.7 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/02/2019 20:00

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός

O₃: 58.3 μg/m³
NO: 1.3 μg/m³
NO₂: 10.4 μg/m³
NOx: 12.4 μg/m³
SO₂: 1.8 μg/m³
CO: 297.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/02/2019 20:00

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 39.0 μg/m³
PM₂.₅: 31.1 μg/m³
O₃: 28.0 μg/m³
NO: 30.2 μg/m³
NO₂: 51.9 μg/m³
NOx: 98.2 μg/m³
SO₂: 3.0 μg/m³
CO: 956.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 16/02/2019 20:00