Επίπεδο Ρύπανσης

Ρύπος Χαμηλό (1) Μέτριο (2) Ψηλό (3) Πολύ Ψηλό (4)
PM₁₀ 0 - 50 50 - 100 100 - 200 > 200
PM₂.₅ 0 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100
O₃ 0 - 100 100 - 140 140 - 180 > 180
NO₂ 0 - 100 100 - 150 150 - 200 > 200
SO₂ 0 - 150 150 - 250 250 - 350 > 350
CO 0 - 7000 7000 - 15000 15000 - 20000 > 20000
C₆H₆ 0 - 5 5 - 10  10 - 15  > 15

Επεξήγηση Παραμέτρων

PM₁₀ Σωματίδια 10 μm [μg/m³]
PM₂.₅ Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³]
O₃ Όζον [μg/m³]
NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NO₂ Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³]
SO₂ Διοξείδιο Θείου [μg/m³]
CO Μονοξείδιο Άνθρακα [μg/m³]
C₆H₆ Βενζόλιο [μg/m³]
1

Παραλίμνι

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 28.0 μg/m³
PM₂.₅: 7.1 μg/m³
O₃: 72.0 μg/m³
NO: 14.5 μg/m³
NO₂: 28.0 μg/m³
NOx: 50.2 μg/m³
SO₂: 3.0 μg/m³
CO: 202.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/04/2019 09:00
1

Πάφος

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 22.1 μg/m³
O₃: 99.2 μg/m³
NO: 1.8 μg/m³
NO₂: 10.0 μg/m³
NOx: 12.7 μg/m³
SO₂: 0.8 μg/m³
CO: 193.1 μg/m³
C₆H₆: 0.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/04/2019 09:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 23.5 μg/m³
PM₂.₅: 11.8 μg/m³
O₃: 73.8 μg/m³
NO: 6.4 μg/m³
NO₂: 26.0 μg/m³
NOx: 35.9 μg/m³
SO₂: 1.4 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/04/2019 09:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 88.3 μg/m³
NO: 5.9 μg/m³
NO₂: 8.9 μg/m³
NOx: 17.9 μg/m³
SO₂: 0.4 μg/m³
CO: 137.5 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/04/2019 09:00
2

Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου
PM₁₀: 3.8 μg/m³
PM₂.₅: 3.4 μg/m³
O₃: 106.9 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 2.2 μg/m³
NOx: 2.3 μg/m³
SO₂: 1.4 μg/m³
CO: 308.7 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/04/2019 09:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 23.5 μg/m³
PM₂.₅: 11.8 μg/m³
O₃: 73.8 μg/m³
NO: 6.4 μg/m³
NO₂: 26.0 μg/m³
NOx: 35.9 μg/m³
SO₂: 1.4 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/04/2019 09:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 88.3 μg/m³
NO: 5.9 μg/m³
NO₂: 8.9 μg/m³
NOx: 17.9 μg/m³
SO₂: 0.4 μg/m³
CO: 137.5 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/04/2019 09:00
1

Λάρνακα

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 36.5 μg/m³
PM₂.₅: 16.7 μg/m³
O₃: 66.6 μg/m³
NO: 13.6 μg/m³
NO₂: 41.8 μg/m³
NOx: 62.7 μg/m³
SO₂: 1.9 μg/m³
CO: 415.4 μg/m³
C₆H₆: 1.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/04/2019 09:00
1

Λεμεσός

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 37.1 μg/m³
O₃: 43.3 μg/m³
NO: 18.1 μg/m³
NO₂: 50.3 μg/m³
NOx: 78.1 μg/m³
SO₂: 1.2 μg/m³
CO: 416.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/04/2019 09:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 35.7 μg/m³
PM₂.₅: 16.0 μg/m³
O₃: 64.7 μg/m³
NO: 14.1 μg/m³
NO₂: 31.5 μg/m³
NOx: 53.2 μg/m³
SO₂: 2.8 μg/m³
CO: 412.8 μg/m³
C₆H₆: 1.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/04/2019 09:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 73.7 μg/m³
NO: 4.3 μg/m³
NO₂: 26.8 μg/m³
NOx: 33.4 μg/m³
SO₂: 1.2 μg/m³
CO: 259.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/04/2019 09:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 35.7 μg/m³
PM₂.₅: 16.0 μg/m³
O₃: 64.7 μg/m³
NO: 14.1 μg/m³
NO₂: 31.5 μg/m³
NOx: 53.2 μg/m³
SO₂: 2.8 μg/m³
CO: 412.8 μg/m³
C₆H₆: 1.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/04/2019 09:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 73.7 μg/m³
NO: 4.3 μg/m³
NO₂: 26.8 μg/m³
NOx: 33.4 μg/m³
SO₂: 1.2 μg/m³
CO: 259.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/04/2019 09:00
Οι τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων που εμφανίζονται στους σταθμούς αφορούν τιμές σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται επικυρωμένες.  
 
 
 
 
 

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 35.7 μg/m³
PM₂.₅: 16.0 μg/m³
O₃: 64.7 μg/m³
NO: 14.1 μg/m³
NO₂: 31.5 μg/m³
NOx: 53.2 μg/m³
SO₂: 2.8 μg/m³
CO: 412.8 μg/m³
C₆H₆: 1.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/04/2019 09:00

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός

O₃: 73.7 μg/m³
NO: 4.3 μg/m³
NO₂: 26.8 μg/m³
NOx: 33.4 μg/m³
SO₂: 1.2 μg/m³
CO: 259.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/04/2019 09:00

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 37.1 μg/m³
O₃: 43.3 μg/m³
NO: 18.1 μg/m³
NO₂: 50.3 μg/m³
NOx: 78.1 μg/m³
SO₂: 1.2 μg/m³
CO: 416.9 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/04/2019 09:00

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 36.5 μg/m³
PM₂.₅: 16.7 μg/m³
O₃: 66.6 μg/m³
NO: 13.6 μg/m³
NO₂: 41.8 μg/m³
NOx: 62.7 μg/m³
SO₂: 1.9 μg/m³
CO: 415.4 μg/m³
C₆H₆: 1.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/04/2019 09:00

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 22.1 μg/m³
O₃: 99.2 μg/m³
NO: 1.8 μg/m³
NO₂: 10.0 μg/m³
NOx: 12.7 μg/m³
SO₂: 0.8 μg/m³
CO: 193.1 μg/m³
C₆H₆: 0.6 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/04/2019 09:00

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου

PM₁₀: 3.8 μg/m³
PM₂.₅: 3.4 μg/m³
O₃: 106.9 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 2.2 μg/m³
NOx: 2.3 μg/m³
SO₂: 1.4 μg/m³
CO: 308.7 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/04/2019 09:00

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός

PM₁₀: 23.5 μg/m³
PM₂.₅: 11.8 μg/m³
O₃: 73.8 μg/m³
NO: 6.4 μg/m³
NO₂: 26.0 μg/m³
NOx: 35.9 μg/m³
SO₂: 1.4 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/04/2019 09:00

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός

O₃: 88.3 μg/m³
NO: 5.9 μg/m³
NO₂: 8.9 μg/m³
NOx: 17.9 μg/m³
SO₂: 0.4 μg/m³
CO: 137.5 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/04/2019 09:00

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 28.0 μg/m³
PM₂.₅: 7.1 μg/m³
O₃: 72.0 μg/m³
NO: 14.5 μg/m³
NO₂: 28.0 μg/m³
NOx: 50.2 μg/m³
SO₂: 3.0 μg/m³
CO: 202.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 19/04/2019 09:00