Επίπεδο Ρύπανσης

Ρύπος Χαμηλό (1) Μέτριο (2) Ψηλό (3) Πολύ Ψηλό (4)
PM₁₀ 0 - 50 50 - 100 100 - 200 > 200
PM₂.₅ 0 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100
O₃ 0 - 100 100 - 140 140 - 180 > 180
NO₂ 0 - 100 100 - 150 150 - 200 > 200
SO₂ 0 - 150 150 - 250 250 - 350 > 350
CO 0 - 7000 7000 - 15000 15000 - 20000 > 20000
C₆H₆ 0 - 5 5 - 10  10 - 15  > 15

Επεξήγηση Παραμέτρων

PM₁₀ Σωματίδια 10 μm [μg/m³]
PM₂.₅ Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³]
O₃ Όζον [μg/m³]
NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NO₂ Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³]
SO₂ Διοξείδιο Θείου [μg/m³]
CO Μονοξείδιο Άνθρακα [μg/m³]
C₆H₆ Βενζόλιο [μg/m³]
1

Παραλίμνι

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 9.5 μg/m³
PM₂.₅: 4.7 μg/m³
O₃: 98.7 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 5.2 μg/m³
NOx: 6.2 μg/m³
SO₂: 1.4 μg/m³
CO: 253.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/04/2021 02:00
2

Πάφος

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 13.4 μg/m³
PM₂.₅: 6.3 μg/m³
O₃: 107.6 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 2.1 μg/m³
NOx: 2.5 μg/m³
SO₂: 0.9 μg/m³
CO: 108.8 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/04/2021 02:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 14.1 μg/m³
PM₂.₅: 5.4 μg/m³
O₃: 71.1 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 8.3 μg/m³
NOx: 8.8 μg/m³
SO₂: 1.4 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/04/2021 02:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 80.4 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 11.0 μg/m³
NOx: 11.4 μg/m³
SO₂: 1.7 μg/m³
CO: 114.1 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/04/2021 02:00
2

Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου
PM₁₀: 13.6 μg/m³
PM₂.₅: 5.0 μg/m³
O₃: 115.8 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 4.5 μg/m³
NOx: 4.7 μg/m³
SO₂: 0.2 μg/m³
CO: 207.0 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/04/2021 02:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 14.1 μg/m³
PM₂.₅: 5.4 μg/m³
O₃: 71.1 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 8.3 μg/m³
NOx: 8.8 μg/m³
SO₂: 1.4 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/04/2021 02:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 80.4 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 11.0 μg/m³
NOx: 11.4 μg/m³
SO₂: 1.7 μg/m³
CO: 114.1 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/04/2021 02:00
2

Λάρνακα

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 16.7 μg/m³
PM₂.₅: 5.3 μg/m³
O₃: 104.9 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 4.1 μg/m³
NOx: 4.3 μg/m³
SO₂: 4.0 μg/m³
CO: 192.0 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/04/2021 02:00
1

Λεμεσός

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 19.5 μg/m³
PM₂.₅: 7.3 μg/m³
O₃: 63.4 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 15.2 μg/m³
NOx: 15.8 μg/m³
SO₂: 0.6 μg/m³
CO: 223.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/04/2021 02:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 12.3 μg/m³
PM₂.₅: 3.8 μg/m³
O₃: 92.4 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 5.7 μg/m³
NOx: 6.0 μg/m³
SO₂: 2.2 μg/m³
CO: 195.9 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/04/2021 02:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 99.3 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 5.1 μg/m³
NOx: 5.4 μg/m³
SO₂: 1.1 μg/m³
CO: 172.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/04/2021 02:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 12.3 μg/m³
PM₂.₅: 3.8 μg/m³
O₃: 92.4 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 5.7 μg/m³
NOx: 6.0 μg/m³
SO₂: 2.2 μg/m³
CO: 195.9 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/04/2021 02:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 99.3 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 5.1 μg/m³
NOx: 5.4 μg/m³
SO₂: 1.1 μg/m³
CO: 172.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/04/2021 02:00
Οι τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων που εμφανίζονται στους σταθμούς αφορούν τιμές σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται επικυρωμένες.  
 
 
 
 
 

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 12.3 μg/m³
PM₂.₅: 3.8 μg/m³
O₃: 92.4 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 5.7 μg/m³
NOx: 6.0 μg/m³
SO₂: 2.2 μg/m³
CO: 195.9 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/04/2021 02:00

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός

O₃: 99.3 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 5.1 μg/m³
NOx: 5.4 μg/m³
SO₂: 1.1 μg/m³
CO: 172.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/04/2021 02:00

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 19.5 μg/m³
PM₂.₅: 7.3 μg/m³
O₃: 63.4 μg/m³
NO: 0.4 μg/m³
NO₂: 15.2 μg/m³
NOx: 15.8 μg/m³
SO₂: 0.6 μg/m³
CO: 223.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/04/2021 02:00

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 16.7 μg/m³
PM₂.₅: 5.3 μg/m³
O₃: 104.9 μg/m³
NO: 0.2 μg/m³
NO₂: 4.1 μg/m³
NOx: 4.3 μg/m³
SO₂: 4.0 μg/m³
CO: 192.0 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/04/2021 02:00

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 13.4 μg/m³
PM₂.₅: 6.3 μg/m³
O₃: 107.6 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 2.1 μg/m³
NOx: 2.5 μg/m³
SO₂: 0.9 μg/m³
CO: 108.8 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/04/2021 02:00

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου

PM₁₀: 13.6 μg/m³
PM₂.₅: 5.0 μg/m³
O₃: 115.8 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 4.5 μg/m³
NOx: 4.7 μg/m³
SO₂: 0.2 μg/m³
CO: 207.0 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/04/2021 02:00

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός

PM₁₀: 14.1 μg/m³
PM₂.₅: 5.4 μg/m³
O₃: 71.1 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 8.3 μg/m³
NOx: 8.8 μg/m³
SO₂: 1.4 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/04/2021 02:00

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός

O₃: 80.4 μg/m³
NO: 0.3 μg/m³
NO₂: 11.0 μg/m³
NOx: 11.4 μg/m³
SO₂: 1.7 μg/m³
CO: 114.1 μg/m³
C₆H₆: 0.0 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/04/2021 02:00

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 9.5 μg/m³
PM₂.₅: 4.7 μg/m³
O₃: 98.7 μg/m³
NO: 0.7 μg/m³
NO₂: 5.2 μg/m³
NOx: 6.2 μg/m³
SO₂: 1.4 μg/m³
CO: 253.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 22/04/2021 02:00