Επίπεδο Ρύπανσης

Ρύπος Χαμηλό (1) Μέτριο (2) Ψηλό (3) Πολύ Ψηλό (4)
PM₁₀ 0 - 50 50 - 100 100 - 200 > 200
PM₂.₅ 0 - 25 25 - 50 50 - 100 > 100
O₃ 0 - 100 100 - 140 140 - 180 > 180
NO₂ 0 - 100 100 - 150 150 - 200 > 200
SO₂ 0 - 150 150 - 250 250 - 350 > 350
CO 0 - 7000 7000 - 15000 15000 - 20000 > 20000
C₆H₆ 0 - 5 5 - 10  10 - 15  > 15

Επεξήγηση Παραμέτρων

PM₁₀ Σωματίδια 10 μm [μg/m³]
PM₂.₅ Σωματίδια 2.5 μm [μg/m³]
O₃ Όζον [μg/m³]
NO Μονοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NO₂ Διοξείδιο Αζώτου [μg/m³]
NOx Οξείδια του Αζώτου [μg/m³]
SO₂ Διοξείδιο Θείου [μg/m³]
CO Μονοξείδιο Άνθρακα [μg/m³]
C₆H₆ Βενζόλιο [μg/m³]
2

Παραλίμνι

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 44.9 μg/m³
PM₂.₅: 30.6 μg/m³
O₃: 61.7 μg/m³
NO: 4.5 μg/m³
NO₂: 15.4 μg/m³
NOx: 22.2 μg/m³
SO₂: 1.7 μg/m³
CO: 433.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 17/06/2019 00:00
1

Πάφος

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 38.4 μg/m³
PM₂.₅: 21.3 μg/m³
O₃: 76.1 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 8.1 μg/m³
NOx: 8.8 μg/m³
SO₂: 0.2 μg/m³
CO: 355.9 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 17/06/2019 00:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 38.7 μg/m³
PM₂.₅: 19.9 μg/m³
O₃: 41.0 μg/m³
NO: 1.2 μg/m³
NO₂: 15.2 μg/m³
NOx: 17.1 μg/m³
SO₂: 1.6 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 17/06/2019 00:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 55.5 μg/m³
NO: 1.0 μg/m³
NO₂: 9.5 μg/m³
NOx: 11.0 μg/m³
SO₂: 3.1 μg/m³
CO: 235.1 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 17/06/2019 00:00
2

Αγία Μαρίνα

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου
PM₁₀: 15.5 μg/m³
PM₂.₅: 14.0 μg/m³
O₃: 107.7 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 3.1 μg/m³
NOx: 3.3 μg/m³
SO₂: 0.9 μg/m³
CO: 147.8 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 17/06/2019 00:00
1

Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός
PM₁₀: 38.7 μg/m³
PM₂.₅: 19.9 μg/m³
O₃: 41.0 μg/m³
NO: 1.2 μg/m³
NO₂: 15.2 μg/m³
NOx: 17.1 μg/m³
SO₂: 1.6 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 17/06/2019 00:00
Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός
O₃: 55.5 μg/m³
NO: 1.0 μg/m³
NO₂: 9.5 μg/m³
NOx: 11.0 μg/m³
SO₂: 3.1 μg/m³
CO: 235.1 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 17/06/2019 00:00
2

Λάρνακα

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 46.1 μg/m³
PM₂.₅: 27.9 μg/m³
O₃: 67.1 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 11.9 μg/m³
NOx: 12.1 μg/m³
SO₂: 1.1 μg/m³
CO: 195.8 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 17/06/2019 00:00
1

Λεμεσός

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 37.4 μg/m³
O₃: 54.9 μg/m³
NO: 1.2 μg/m³
NO₂: 8.8 μg/m³
NOx: 10.6 μg/m³
SO₂: 3.4 μg/m³
CO: 349.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 17/06/2019 00:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 43.2 μg/m³
PM₂.₅: 20.2 μg/m³
O₃: 20.2 μg/m³
NO: 6.9 μg/m³
NO₂: 26.8 μg/m³
NOx: 37.3 μg/m³
SO₂: 3.6 μg/m³
CO: 449.0 μg/m³
C₆H₆: 0.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 17/06/2019 00:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 51.1 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 33.4 μg/m³
NOx: 34.2 μg/m³
SO₂: 0.6 μg/m³
CO: 184.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 17/06/2019 00:00
1

Λευκωσία

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός
PM₁₀: 43.2 μg/m³
PM₂.₅: 20.2 μg/m³
O₃: 20.2 μg/m³
NO: 6.9 μg/m³
NO₂: 26.8 μg/m³
NOx: 37.3 μg/m³
SO₂: 3.6 μg/m³
CO: 449.0 μg/m³
C₆H₆: 0.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 17/06/2019 00:00
Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός
O₃: 51.1 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 33.4 μg/m³
NOx: 34.2 μg/m³
SO₂: 0.6 μg/m³
CO: 184.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 17/06/2019 00:00
Οι τιμές συγκεντρώσεων των ρύπων που εμφανίζονται στους σταθμούς αφορούν τιμές σε πραγματικό χρόνο και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται επικυρωμένες.  
 
 
 
 
 

Λευκωσία - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 43.2 μg/m³
PM₂.₅: 20.2 μg/m³
O₃: 20.2 μg/m³
NO: 6.9 μg/m³
NO₂: 26.8 μg/m³
NOx: 37.3 μg/m³
SO₂: 3.6 μg/m³
CO: 449.0 μg/m³
C₆H₆: 0.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 17/06/2019 00:00

Λευκωσία - Οικιστικός Σταθμός

O₃: 51.1 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 33.4 μg/m³
NOx: 34.2 μg/m³
SO₂: 0.6 μg/m³
CO: 184.5 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 17/06/2019 00:00

Λεμεσός - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 37.4 μg/m³
O₃: 54.9 μg/m³
NO: 1.2 μg/m³
NO₂: 8.8 μg/m³
NOx: 10.6 μg/m³
SO₂: 3.4 μg/m³
CO: 349.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 17/06/2019 00:00

Λάρνακα - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 46.1 μg/m³
PM₂.₅: 27.9 μg/m³
O₃: 67.1 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 11.9 μg/m³
NOx: 12.1 μg/m³
SO₂: 1.1 μg/m³
CO: 195.8 μg/m³
C₆H₆: 0.4 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 17/06/2019 00:00

Πάφος - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 38.4 μg/m³
PM₂.₅: 21.3 μg/m³
O₃: 76.1 μg/m³
NO: 0.5 μg/m³
NO₂: 8.1 μg/m³
NOx: 8.8 μg/m³
SO₂: 0.2 μg/m³
CO: 355.9 μg/m³
C₆H₆: 0.1 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 17/06/2019 00:00

Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου - Σταθμός Υποβάθρου

PM₁₀: 15.5 μg/m³
PM₂.₅: 14.0 μg/m³
O₃: 107.7 μg/m³
NO: 0.1 μg/m³
NO₂: 3.1 μg/m³
NOx: 3.3 μg/m³
SO₂: 0.9 μg/m³
CO: 147.8 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 17/06/2019 00:00

Ζύγι - Βιομηχανικός Σταθμός

PM₁₀: 38.7 μg/m³
PM₂.₅: 19.9 μg/m³
O₃: 41.0 μg/m³
NO: 1.2 μg/m³
NO₂: 15.2 μg/m³
NOx: 17.1 μg/m³
SO₂: 1.6 μg/m³
C₆H₆: 0.3 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 17/06/2019 00:00

Μαρί - Βιομηχανικός Σταθμός

O₃: 55.5 μg/m³
NO: 1.0 μg/m³
NO₂: 9.5 μg/m³
NOx: 11.0 μg/m³
SO₂: 3.1 μg/m³
CO: 235.1 μg/m³
C₆H₆: 0.2 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 17/06/2019 00:00

Παραλίμνι - Κυκλοφοριακός Σταθμός

PM₁₀: 44.9 μg/m³
PM₂.₅: 30.6 μg/m³
O₃: 61.7 μg/m³
NO: 4.5 μg/m³
NO₂: 15.4 μg/m³
NOx: 22.2 μg/m³
SO₂: 1.7 μg/m³
CO: 433.8 μg/m³
Ενημερώθηκε στις: 17/06/2019 00:00